WebQuest sobre els perills i riscos a Internet
Àrea: Llengua Catalana i Literatura, Tecnologia  i Tutoria   
Nivell:  ESO 

Creada per Montse Pallàs    mpallas8@xtec.cat

Actualitzada el dia 28 de setembre de 2017
                                 
 També al link:  http://webquest.xtec.cat/enlla/gestion/in.php?url_id=3259