VIII Mostra de treballs de recerca del Pla de l'Estany

Ara fa tres anys, aproximadament, la meva filla petita va acabar el seu treball de recerca. I fa pocs dies, d’aquesta  qüestió,  en vàrem estar parlant a casa, tot dinant en família. Vàrem recordar els nervis, les dificultats, els neguits, la satisfacció final després de la presentació pública i vàrem riure amb moltes anècdotes que vàrem viure.

Ho exposo d’aquesta manera perquè els mesos que dura la seva realització, el treball de recerca transcendeix de la feina quotidiana dels alumnes i es viu a la família de manera intensa. És la primera vegada que, en l’àmbit acadèmic, vosaltres, els alumnes heu fet el que heu volgut, el que heu escollit, heu planificat, heu executat, ajudant-vos del que sabeu i de l’ajut inestimable de la tutoria dels vostres professors. I això és molt important.

Tot parlant, ella ens va dir que ho va viure com una aventura, com una gran aventura, i que en fa una valoració molt positiva, ara que ja ha passat un temps.

Aquesta activitat d’investigació que s’inicia al primer curs de Batxillerat i que s’acaba a segon requereix que  l’alumne hagi d’afrontar la realitat cara a cara. Per primer cop l’alumne pot escollir el que vol fer, pot informar-se d’allò que l’interessa, fer la cerca, provar, experimentar, treure conclusions, redactar l’informe final, fer l’exposició oral,... I esperar la nota. El que l’estudiant fa, el que es treballa no surt a cap llibre; potser, fins i tot, serà la primera ocasió que s’ho plantegi. Cal decidir què cal investigar, definir-ho exactament, dibuixar un pla de treball, anar recollint informació, mostrar-ne els resultats, exposar-los de paraula i defensar-los davant un tribunal.

Hi va haver un moment, fa uns anys, que es va arribar a qüestionar el treball de recerca i la seva conveniència a seguir formant part del currículum de Batxillerat, però en va sortir reforçat, i fins i tot, a Primària i a ESO es comença a treballar amb aquesta metodologia.

Hem parlat dels alumnes, de les famílies, i no podem oblidar els professors, els tutors, que són clau i referents per als alumnes. Ells són capaços d’informar, d’orientar, d’estimular, de motivar, d’acompanyar cada alumne en el seu camí de recerca. Des d’aquí vull agrair la seva tasca fonamental.

I un any més podrem gaudir des dels Serveis Educatius del Pla de l’Estany de  l’organització de la VIII Mostra de Treballs de Recerca de Batxillerat amb els centres educatius de la zona, com a mostra d’una de les millors activitats d’aprenentatge del nostre sistema. Vull agrair també la molt bona tasca que des del SE es fa per a la difusió dels millors treballs de recerca.

Enhorabona a tots i endavant.

Martí Fonalleras Darnaculleta
Director dels Serveis Territorials d’Eduació de Girona