Bases Mostra Curs 2016-2017


Bases per a la participació en la Mostra  de Treballs de Recerca de Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls (XVII)

Amb la convocatòria d’aquest mostra , en quatre modalitats (corresponents als batxillerat Social-Humanístic, batxillerat Científic, batxillerat Tecnològic i batxillerat Artístic), el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, el Servei Educatiu (Centre de Recursos Pedagògics) del Departament d’Ensenyament i les regidories d’Educació de Matadepera i de Viladecavalls  volen potenciar els Treballs de Recerca realitzats per l’alumnat de batxillerat i projectar-los a la ciutat.

 

Participants

1.         Hi pot participar l’alumnat de 2n de batxillerat de Terrassa, Matadepera, Viladecavalls i Vacarisses del curs 2016-2017. Els treballs són presentats per les direccions dels centres, les quals seleccionaran els treballs que destaquin per l’excel·lència i qualitat.

2.         Cada centre docent pot presentar un treball per modalitat de batxillerat cursat en el centre.

 

Mostra

3.     La mostra  no té caràcter competitiu. No hi haurà treballs premiats, ni es lliuraran premis. Amb aquest nou format es pretén incentivar la participació i donar difusió a tots els treballs que els centres valoren com a excel·lents per a ser publicats.
4.     El principal incentiu és las difusió i publicació dels treballs.

5.     Tots els resums de treballs presentats seran editats el mateix curs dins la col·lecció "Treballs de Recerca" del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, ordenats alfabèticament dins de cada modalitat.

Presentació dels treball

6.     Els treballs es lliuraran en el format següent:

ü  Una presentació digital que faci visualment entenedor  l'objectiu i conclusions del treball. Aquesta  presentació pot ser en qualsevol  programari o plataforma, fora o en línia, o bé un enregistrament audiovisual on l'autor  faci, en un màxim de 6 minuts, una clara presentació del seu treball.

ü  Un resum del treball en suport digital. Aquest resum, amb un mínim de 1000 paraules i un màxim de 1300 i cinc imatges, tindrà la següent estructura general: presentació, plantejament, desenvolupament,  conclusions i crèdits: autoria, tutoria, centre educatiu i agraïments, si escau.

ü  El treball es pot acompanyar de complements diversos:
A) objectes físics com maquetes, models pràctics, etc.  
B) material informàtic o audiovisual. D’aquests materials també s’ha de lliurar una sola còpia.  

ü  En el cas A) anterior també s’inclourà un enregistrament audiovisual o reportatge fotogràfic d'aquests objectes.

7.     Els documents esmentats i la fitxa de participació, s'hauran de trametre a una carpeta en línia (G-Drive), l'enllaç de la qual es compartirà en un missatge a la direcció del centre.

 

Modalitats

8.     El mostra  s’estructura en quatre modalitats: a) batxillerat Social-Humanístic,  b) batxillerat Científic,   c) batxillerat Tecnològic,  d) batxillerat Artístic: només podran participar en aquesta darrera modalitat els centres que imparteixen  el batxillerat artístic.

 

            Lloc i termini de presentació

9.     La data límit de lliurament de treballs al drive compartit en línia  serà el divendres 03 de març de 2017 a les 18 hores.

 

Acte de presentació de la mostra  i difusió

10.  L’acte de presentació de la mostra i lliurament dels diplomes i del llibre amb tots els resums dels treballs lliurats, tindrà lloc a les 17 hores del dia 17 de maig a la Sala d’Actes del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).

11.   L'organització triarà dos treballs de cada modalitat, per a ser presentats públicament pels seus autors. Aquests treballs correspondran a 8 centres diferents i s'evitarà repetir els centres seleccionats el curs anterior.

12.  Tots els autors cedeixen a l’Ajuntament de Terrassa i al Departament d’Ensenyament els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

13.  El fet de participar en aquest mostra  pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

Informació

Centre de Recursos Pedagògics

Servei Educatiu del Vallès Occidental II

Alcoi, 57, 08225 Terrassa

Tel. 93 735 30 56

www.xtec.cat/crp-terrassa/tr17

crp-terrassa@xtec.cat

Servei d’Educació

Ajuntament de Terrassa

La Rasa, 24, 08221 Terrassa

Tel. 93 780 35 11

www.terrassa.cat/educacio

promocio.educativa@terrassa.cat

 

Amb la col·laboració del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de mNACTECCatalunya