Quaderns de deures d'Estiu 6è Primària

 
https://drive.google.com/file/d/0Bxz8blJlvjUiZHczUkh3REpTTVE/edit?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0Bxz8blJlvjUiS3FUX2pzenVHdjA/edit?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0Bxz8blJlvjUiVmZpUDc3YzdQc00/edit?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0Bxz8blJlvjUiOGFPR0k1a2dTYW8/edit?usp=sharing
 PDF  Quadern de Matemàtiques  PDF  Quadern de Llengua Catalana  PDF  Quadern de Llengua
Castellana
PDF Quadern de Llengua
Anglesa 
 
Matemàtiques

Llengua Catalana

 
Lengua castellana
 
 Exercicis digitals  de 
matemàtiques
 Exercicis digitals de
Llengua Catalana
 Exercicis digitals de
Llengua Castellana
 

Comments