WEBQUEST PER A TERCER D'ESO

EINA PER A AJUDAR ALS ALUMNES  DURANT EL CURS LECTIU.
Drets d'autor: Edyta Linek

AUTORA: CRISTINA PEIRIS CASTEYS. Mail de contacte: cpeiris@xtec.cat
ADREÇAT ALS ALUMNES D'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI.
Data de creació Juliol 2013
Llicència de Creative Commons