Pàgina principal

La pàgina web està destinada als alumnes de 3r i 4t d'ESO

Maristes Sants-Les Corts

Criteris d'avaluació:


 MatèriesDOSSIER
 PROCEDIMENTS I
CONCEPTES
 Tecno 3r ESO
 10 %
 90 %
 Tecno 4t ESO
 10 % 90 %


  Matèries ACTITUD TREBALLS
 Plàstica 3r ESO
 20 % 80 %

    Trobareu el document AQUÍ.
Calendari d'activitats:

mbayarri@xtec.cat