Dispositius mòbils a l'aula

Per inscriure't al Taller Obert, uneix-te al grup de la Xarxa Docent: Dispositius mòbils
(Recorda que has d'estar donat d'alta a la Xarxa Docent)

Abans de començar...

Què és un Taller Obert?


Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents. Compta amb la guia d’una persona dinamitzadora que facilita documentació en línia i referències, aporta exemples, proposa activitats amb una programació setmanal i modera les converses entre les persones que hi participen.

L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. La dinàmica dels grups facilita que els docents puguin trobar i connectar-se amb d’altres professionals que comparteixen el seu interès o necessitat formativa i començar a teixir o ampliar la seva xarxa personal per aprendre a través de l’intercanvi i la participació activa.


Taller Obert: Dispositius mòbils a l'aula


Sobre la iniciativa mEducation...

La connectivitat mòbil obre noves formes d'ensenyament i aprenentatge quemilloren el rendiment i els resultats, a la vegada que obren nous mercats per als operadors mòbils. La connectivitat mòbil permet l'accés als materials24/7, millorar la col·laboració i reforçar el compromís de l'aprenent.
Font: www.gsma.com/connectedliving/meducation

Sobre el programa mSchools...

Aquest programa, que compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu reduir les taxes d'abandonament escolar, millorar el rendiment dels alumnes i, en última instància, preparar millor els estudiants per a les necessitats que imposa el món digital.
Font: http://mobileworldcapital.com/es/pagina/67

Les persones participants en aquest taller construiran propostes d'activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen.

Per a l'organització i desenvolupament de les activitats s'utilitzaran els serveis de La meva XTEC i la Xarxa Docent, amb l'objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà de les tres setmanes de durada del taller obert. La comunicació i participació de les persones que s'uneixin al grup serà fonamental per al desenvolupament del taller.

La dinàmica del Taller Obert afavoreix l'organització i desenvolupament d'activitats orientades a treballar la competència digital de l'alumnat i a facilitar la formació contínua.

Tindrà una durada de 4 setmanes. Partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie d'activitats a les quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis abans esmentats.

Calendari

Es portarà a terme durant 4 setmanes del segon trimestre.
Començarà el 8 de febrer i acabarà el 6 de març de 2016.

Consideracions d'interès


Els i les docents que s'uneixin al grup "Dispositius mòbils a l'aula" disposaran de l'espai per a compartir a la Xarxa Docent. En les diferents converses que s'aniran creant trobaran les pautes per a la realització de les activitats.

Llegiu amb atenció els diversos escenaris i propostes de treball que se us plantejaran al taller.

Les propostes de formació, activitats i materials es recolliran en aquest lloc web. Les discussions, debats, consultes, dubtes... es realitzaran al grup corresponent de la Xarxa docent eduCAT2.0

Objectius del Taller

  • Conèixer experiències d'aula on els dispositius mòbils faciliten aprenentatges.
  • Analitzar experiències per tal d'adaptar-les i generar-ne de noves.
  • Experimentar amb les aplicacions (apps) lligades a les experiències.
  • Generar propostes didàctiques on l'ús dels dispositius mòbils sigui significatiu.
  • Compartir les produccions generades al taller. 
  • Observar les possibilitats dels dispositius mòbils com a instruments de creació de contingut , de comunicació i de col·laboració en entorns educatius.
  • Descobrir i catalogar aplicacions (apps) per a tauletes i mòbils en funció de competències i necessitats.
  • Descobrir l'eficiència de les eines i dels serveis (apps) en el procés d'ensenyament-aprenentatge com a facilitadors de canvis metodològics.