Abans de començar...

Què és un Taller Obert?

Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents. Compta amb la guia d’una persona dinamitzadora que facilita documentació en línia i referències, aporta exemples, proposa activitats amb una programació setmanal i modera les converses entre les persones que hi participen.

L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. La dinàmica dels grups facilita que els docents puguin trobar i connectar-se amb d’altres professionals que comparteixen el seu interès o necessitat formativa i començar a teixir o ampliar la seva xarxa personal per aprendre a través de l’intercanvi i la participació activa.

Taller Obert: Flipped ClassroomLes persones participants en aquest taller construiran propostes d'activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, orientant-se cap el model anomenat Flipped Classroom (Classe Inversa o Capgirada)

Per a l'organització i desenvolupament de les activitats s'utilitzaran els serveis de La meva XTEC i la Xarxa Docent, amb l'objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà de les tres setmanes de durada del taller obert. La comunicació i participació de les persones que s'uneixin al grup serà fonamental per al desenvolupament del taller.

La dinàmica del Taller Obert afavoreix l'organització i desenvolupament d'activitats orientades a treballar la competència digital de l'alumnat i a facilitar la formació contínua.

Tindrà una durada de 4 setmanes. Partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie d'activitats a les quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis abans esmentats.

Calendari

Inscripció a partir del 27 d'abril accedint al grup de la Xarxa docent
Es portarà a terme durant 4 setmanes.
Començarà l' 11 de maig i acabarà el 8 de juny de 2015.

Consideracions d'interès

Per fer el taller caldrà unir-se al grup "TO: Flipped Classroom" de la Xarxa docent eduCAT2.0. En les diferents converses que s'aniran creant es trobaran les pautes per a la realització de les activitats.

Llegiu amb atenció els diversos escenaris i propostes de treball que se us plantejaran al taller.

Les propostes de formació, activitats i materials es recolliran en aquest lloc web. Les discussions, debats, consultes, dubtes... es realitzaran al grup corresponent de la Xarxa docent eduCAT2.0

Objectius del Taller

Els objectius proposats per aquest taller obert són:
  • Conèixer el model "flipped classroom"
  • Veure el paper clau de l'aprenentatge mòbil en aquest model
  • Concretar què comporta la implementació d'aquest model 
  • Conèixer orientacions diferents del model 
  • Apropar-se a experiències d'aula
  • Dissenyar una classe capgirada. Proposta d'estructura i temporització
  • Treballar amb recursos per a generar materials
Basats en els objectius específics del model "flipped classroom" de:
  • Passar d'un model d'aprenentatge centrat en el professor a un ambient d'aprenentatge centrat en l'estudiant.
  • Entendre com personalitzar cada classe i augmentar el temps dedicat a cada estudiant.
  • Augmentar el rendiment, la satisfacció laboral docent, i les taxes de finalització del curs.
Les activitats inclouen...
  • Aprendre com funciona a partir d'exemples reals d'altres docents
  • Aconseguir les habilitats per a capgirar el seu propi contingut
  • Provar i analitzar algunes eines i serveis juntament amb les tècniques concretes per a la creació de materials
  • Compartir idees i punts de vista amb interacció amb altres docents i aprendre els uns dels altres al llarg del taller (aquesta és una de les parts més importants del curs)
  • Conèixer nous recursos disponibles per continuar l'aprenentatge sobre el model "flipped classroom"