Abans de començar...

Què és un Taller Obert?
Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents. Compta amb la guia d’una persona dinamitzadora que facilita documentació en línia i referències, aporta exemples, proposa activitats amb una programació setmanal i modera les converses entre les persones que hi participen.

L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. La dinàmica dels grups facilita que els docents puguin trobar i connectar-se amb d’altres professionals que comparteixen el seu interès o necessitat formativa i començar a teixir o ampliar la seva xarxa personal per aprendre a través de l’intercanvi i la participació activa.


Taller Obert: Coneix la meva Xtec!

Les persones participants a aquest taller coneixeran algunes de les possibilitats d’ús de tres dels serveis dels quals disposen dins l’entorn “La meva XTEC”: el calendari, els documents i els llocs web. Al taller aprendran a usar i compartir, de forma planificada i col·laborativa, esdeveniments, documents i llocs web, tot creant un lloc web on s’utilitzin els diversos elements per aplicar-ho al treball en grup.

Té una durada de 4 setmanes. Partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie de supòsits als quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis abans esmentats.

D’aquesta manera pretenem que sigui la tecnologia la que estigui al servei de la metodologia, és a dir, que el que volem fer ens porti a fer servir les eines, en consonància amb el model CTPD.

Calendari

Es portarà a terme durant 4 setmanes al primer trimestre.
Del 2 al 29 de novembre de 2015.

Consideracions d'interès

Les propostes, activitats i materials es recolliran en aquest lloc web. Les discussions, debats, consultes, dubtes... es realitzaran al grup corresponent de la xarxa docent eduCAT2.0