Abans de començar...

 
Què és un Taller Obert?
Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents. Compta amb la guia d’una persona dinamitzadora que facilita documentació en línia i referències, aporta exemples, proposa activitats amb una programació setmanal i modera les converses entre les persones que hi participen.

L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. La dinàmica dels grups facilita que els docents puguin trobar i connectar-se amb d’altres professionals que comparteixen el seu interès o necessitat formativa i començar a teixir o ampliar la seva xarxa personal per aprendre a través de l’intercanvi i la participació activa.


Taller Obert: Cerca, tracta i comparteix

Les persones participants en aquest taller, confeccionaran presentacions didàctiques en grup, utilitzant eines de cerca, organització i tractament de la informació per publicar-les a la web del centre o al bloc d'aula, tot respectant els drets d'autor. També es recolliran les adreces dels recursos més interesants en un marcador social.

Per a l'organització i desenvolupament de les activitats s'utilitzaran els serveis de La meva XTEC i la Xarxa docent, amb l'objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà de les tres setmanes de durada del taller obert. La comunicació i participació de les persones que s'uneixin al grup serà fonamental per al desenvolupament del taller.

Tindrà una durada de 3 setmanes. Partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie de supòsits als quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis abans esmentats.

D’aquesta manera pretenem que sigui la tecnologia la que estigui al servei de la metodologia, és a dir, que el que volem fer ens porti a fer servir les eines, en consonància amb el model CTPD definit al document de contextualització dels Seminaris TAC.

Calendari

Es portarà a terme durant 3 setmanes al primer trimestre.
Començarà el 15 d'octubre i acabarà el 2 de novembre de 2012.

Consideracions d'interès

Els i les docents que s'uneixin al grup "Taller Obert: Cerca, tracta i comparteix haureu de comunicar la vostra adreça de correu XTEC formar equips de treball per tal de poder compartir documents i comunicar-vos personalment. El procediment per compartir les adreces i formar els equips es descriurà dins del grup de la xarxa docent.

Les propostes, activitats i materials es recolliran en aquest lloc web. Les discussions, debats, consultes, dubtes... es realitzaran al grup corresponent de la xarxa docent eduCAT2.0