Abans de començar...

Què és un Taller Obert?

Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents. Compta amb la guia d’una persona dinamitzadora que facilita documentació en línia i referències, aporta exemples, proposa activitats amb una programació setmanal i modera les converses entre les persones que hi participen.

L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. La dinàmica dels grups facilita que els docents puguin trobar i connectar-se amb d’altres professionals que comparteixen el seu interès o necessitat formativa i començar a teixir o ampliar la seva xarxa personal per aprendre a través de l’intercanvi i la participació activa.

Aquest taller es desenvolupa al grup del taller obert corresponent de la Xarxa docent eduCAT2.0.

Grand Canyon Hiking - Thunder River trail at the Esplanade - Erin in the classic Backpacker Magazine pose
Imatge: 'Grand Canyon Hiking - Thunder River trail at the Esplanade 
Erin in the classic Backpacker Magazine pose'  - http://www.flickr.com/photos/7202153@N03/479507364
Taller Obert: Fem un viatge virtual?


Les persones participants en aquest taller, confeccionaran mapes col·laboratius, utilitzant Google Maps per compartir fotografies, texts, arxius de so,... També enregistraran vídeos seguint itineraris amb Google Earth per fer visites virtuals atenent a diferents criteris com visitar edificis i llocs singulars, identificar zones volcàniques, seguir rutes literàries,...

Per a la organització i desenvolupament de les activitats s'utilitzaran diferents recursos web 2.0 com els serveis de La meva XTEC, la Xarxa docent i l'aplicació Google maps i Google Earth, amb l'objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà de la durada del taller obert. La comunicació i participació de les persones que s'uneixin al taller es converteix en un element fonamental per a la formació permanent dels docents, més enllà del període de realització del taller i per proporcionar ajut en l'aplicació a l'aula dels continguts treballats.

Tindrà una durada de quatre setmanes tot i que en funció de la dinàmica de cada equip de treball el concepte de setmana pugui ser considerat com a "temps proposat", més que com a període tancat. Partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie de supòsits als quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis i aplicacions abans esmentats.
D’aquesta manera pretenem que sigui la tecnologia la que estigui al servei de la metodologia, és a dir, que el que volem fer ens porti a fer servir les eines, en consonància amb el model CTPD definit al document de contextualització dels Seminaris eduCAT 2.0.

Calendari

Es portarà a terme durant un mes al 2 trimestre.
Començarà el 3 de febrer i acabarà el 2 de març de 2014.

Consideracions d'interès

Tot i que el taller es pot fer de manera individual, es traurà més profit si els docents que s'uneixin al grup "Taller Obert: Fem un viatge virtual? formeu equips de treball per experimentar amb les eines de treball col·laboratiu on-line. El procediment per compartir les adreces i formar els equips es descriurà dins del grup de la xarxa docent.

Les propostes, activitats i materials es recolliran en aquest lloc web. Les discussions, debats, consultes, dubtes... es realitzaran al grup del taller obert corresponent de la xarxa docent eduCAT2.0