Guió

Activitats educatives amb la web 2.0

Jornades: Les TIC i el canvi educatiu

CosmoCaixa Barcelona 12 i 13 /11/2010
Guió del taller
  1. Avaluació inicial diagnòstica
  2. Què és la web 2.0?
  3. Serveis 2.0 de la XTEC i dels portals educatius del Departament d'Educació
  4. Metodologies d'ensenyament-aprenentatge amb la web 2.0
  5. Desenvolupament professional 2.0