STAP 2017-2018‎ > ‎

Presentació

Dades de l'activitat

5090410529  Coordinació en tecnologia de l'aprenentatge
                     i coneixement a primària

2017-2018      Seminari de coordinació. Educació Infantil-Primària

Introducció

L’objectiu del Seminari és ser un espai de trobada i compartició entre els coordinadors TAC dels centres de la zona per tal de sumar i enriquir la feina que ja s’està fent arreu del territori, tot potenciant el treball en xarxa i facilitant espais de reflexió, coordinació i documentació sobre temes específics.

Els seminaris, com a modalitat formativa, requereixen un seguiment i han de possibilitar la transferència al centre i a l’aula.

Objectius

 • Potenciar l'ús pedagògic de les TAC en els centres.
 • Reflexionar i debatre conjuntament al voltant dels temes proposats.
 • Compartir tasques, informacions, experiències, dubtes, problemes i solucions...

Centres participants

El seminari està format per coordinadors d'informàtica dels següents centres d'Educació Infantil i Primària de Blanes, Lloret de Mar, Massanet de la Selva, Vidreres i Tossa de Mar.
ESC Sa Forcanera Blanes
ESC Quatre Vents Blanes
ESC Carles Faust Blanes
ESC Mossèn Joan Batlle Blanes
ESC Joaquim Ruyra Blanes
ESC Pinya de Rosa Blanes
ESC Napoleó Soliva Blanes
ESC Pere Torrent Lloret de Mar
ESC Pompeu Fabra Lloret de Mar
ESC Esteve Carles Lloret de Mar
ESC Àngels Alemany i Boris Lloret de Mar
IE Lloret de Mar Lloret de Mar
ESC Ignasi Melé i Farré Tossa de Mar
ESC Salvador Espriu Vidreres

Calendari
Consta de 20 hores de formació:
 • 15h presencials repartides en 5 sessions al llarg del curs.
 • 5h d'activitat de cada participant associada a la dinamització de projectes i experiències TAC al seu centre i a la transferència al centre i a l'aula de les propostes que es vagin desenvolupant al llarg del curs.
 Sessió  Data  Horari
1a. Dilluns 23 d'octubre de 2017
De 15:00 a 18:00 h.
2a. Dilluns 27 de novembre de 2017
De 15:00 a 18:00 h.
3a. Dilluns 29 de gener de 2018 De 15:00 a 18:00 h.
4a. Dilluns 12 de març de 2018 De 15:00 a 18:00 h.
5a. Dilluns 28 de maig de 2018
De 15:00 a 18:00 h.

Requisits de certificació:
 • Assistència al 80% de les sessions presencials
 • Participació en les aportacions i recollida de dades
 • Presentació d'un projecte o experiència TAC del seu centre
Continguts previstos per al 2017-18

Proposats pels Serveis Centrals
 • Sessió 1: Realitat Augmentada i Virtual en educació
 • Sessió 2: Taller de contes
 • Sessió 3: Robòtica a l'aula
 • Sessió 4: Aplicacions didàctiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica: Geolocalització gamificada. Substituïda pel Pla TAC
 • Sessió 5: Pla de comunicació de centre: projecte Infonodes
Totes les activitats de les sessions dels seminaris contemplaran tres eixos transversals:
 • Competència digital de l'alumnat
 • Disseny universal per a l'aprenentatge/Atenció a la diversitat
 • Seguretat a la xarxa
Cada proposta va acompanyada de:
 • Documentació de suport, disponible en línia i en format imprimible, al voltant de l’eix comú de la sessió.
 • Documentació que les persones participants al seminari puguin dur al centre per difondre els temes treballats a la resta del professorat del claustre (síntesi, recull de fonts d’informació d’interès, fulls de difusió imprimibles...)
 • Una proposta de treball en centre que inclogui anàlisi, reflexió i debat.
Proposta de Girona
 • Google Suite for Education 
 • Com en el curs passat, es proposa que la presentació d'experiències que tradicionalment es fa a la 5a. sessió es faci conjuntament a Girona amb els coordinadors de totes les comarques gironines.

Estructura de les sessions

 1. Recull d'informacions d'interès
 2. Eix central, temes proposats per l'Àrea TAC del Departament d'Ensenyament i l'àrea TAC de Girona. Inclou documentació i proposta de treball.
 3. Mira què he trobat: nous recursos TAC.
 4. Zona tècnica: eines, dubtes, problemes, solucions...
 5. Com ho fem als centres: intercanvi d'experiències i propostes