Presentació

L’objectiu d'aquest Seminari és ampliar i  enriquir la feina que s'està portant a terme  en totes les nostres comarques, potenciant el treball en xarxa, facilitant espais de reflexió,coordinant activitats entre centres, i documentació sobre temes específics.
Els seminaris, com a modalitat formativa, requereixen un seguiment i han de possibilitar la transferència al centre i a l’aula.