INS Gaudí                About us


Institut Gaudí is located in Osca Street, in the Gaudi neighbourhood in Reus.

The school has got two buildings, sport pitches and a playground.

The main building includes the classrooms, the library, the hall, a staffroom, some laboratories and workshops, as well as coordination offices. The second building has got two sport halls and changing
rooms.

Regarding studies, apart from ESO and Baccaulaureate, Institut Gaudí also teaches vocational training courses on social care, social integration and pre-school education. 

The school has around 700 students and 75 teachers.

Class timetable is from 8:30am to 3pm (ESO, Baccaulaureate and CFGM) and from 3.15pm to 9.30pm (CFGS).L’institut Gaudí està situat al carrer Osca, al barri Gaudí de la ciutat de Reus.

El centre educatiu està format per dos edificis, les pistes esportives i la zona d’esbarjo. 

L’edifici principal engloba les aules, departaments i seminaris, biblioteca, salta d’actes i de professorat, laboratoris i tallers, així com els despatxos de coordinació i direcció. El segon edifici, dedicat a la pràctica esportiva, consta de dos gimnasos i vestidors.

Pel que fa als estudis, a més dels cursos d’Educació secundària obligatòria i Batxillerat, l’Institut  Gaudí també imparteix els cicles formatius d’atenció sociosanitària, integració social i educació infantil. 

L’institut Gaudí té al voltant de 700 alumnes i 75 professors.

L’horari de classes és de 8:30 a 15:00 (estudis d’ESO, Batxillerat i CFGM) i de 15:15 a 21:30 (CFGS).El Instituto Gaudí está ubicado en la Calle Osca, en el barrio Gaudí de la ciudad de Reus.

El centro educativo está formado por dos edificios, las pistas deportivas y la zona de recreo.
El edificio principal incluye las aulas, departamentos  y seminarios, biblioteca, salón de actos, sala 
de profesores, laboratorios y talleres, así como los despachos de coordinación y dirección. El 
segundo edificio, dedicado a la práctica deportiva, consta de dos gimnasios y vestuarios.

En lo que refiere a los estudios, además de los cursos de Educación secundaria obligatoria y Bachillerato, el Instituto Gaudí también imparte los ciclos formativos de atención sociosanitaria, integración social y educación infantil. El Instituto Gaudí tiene alrededor de 700 alumnos y 75 profesores.

El horario de clases es de de 8:30 a 15:00 (estudios de ESO, Bachillerato y CFGM) y de 15:15 a 21:30  (CFGS).

Roser Domènech & Jonatan Jove with SMiLEt Serhat from Turkey

Comments