More Info‎ > ‎

Catalan

posted 31 Mar 2012, 06:18 by Serveis Territorials a Tarragona   [ updated 4 Apr 2016, 09:18 ]

El programa SMILE, Student Mobility in Learning English, és un projecte de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i centres públics del Departament d’Ensenyament que consisteix en acollir auxiliars de conversa als instituts i escoles del Serveis Territorials de Tarragona. El tret diferencial del projecte és que els auxiliars són estudiants Erasmus de parla forana matriculats a la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Els estudiants Erasmus representen un jovent motivat i ben preparat que pot incorporar-se als centres educatius com a ajudants de conversa tant en les assignatures de llengües estrangeres com en projectes específics que comportin l’ensenyament de continguts curriculars en aquestes llengües. La seva estada ve reconeguda en forma de crèdits ECTS per cada quadrimest re i una certificació de “Work Placement” (6ECTS/40h).

El curs 2008-9 es va signar un Acord entre la Universitat i l'Institut Martí i Franquès per portar a terme un projecte pilot que implementés el Programa SMiLE, després dels contactes entre l'Institut Martí i Franqués (Mònica Escarcelle) amb l'Oficina d'Afers Internacionals de la URV (Montse Duch, Anna Ardèvol, Susana de Llobet) i el Departament d'Anglogermàniques de la URV (Liz Russell) sota el vistiplau del Departament d'Ensenyament: Sra Àngels Gonzàlez i Sra Rosa Mª Codines.

El projecte pilot va desenvolupar-se al llarg del curs acàdemic 2009-10 i va ser tot un èxit. Des de llavors, el programa ha anat creixent: el curs 2010-11 es va ampliar amb la incorporació de l'INS Tarragona, el 2011-12, amb l'INS Pons d'Icart, i el curs 2013-14, amb l'INS C
ompte de Rius. Durant l’any acadèmic 2014-15 es va començar un projecte pilot d’ampliació del programa a escoles de primària, The SMiLE PLUS Programme, que consisteix en compartir un auxiliar SMiLE entre estudiants de primària i secundària per treballae en un mini-projecte educatiu comú. 
En l’actualitat tenim vuit instituts d’educació secundària que col·laboren amb nou escoles de primària. El nombre d’ universitats estrangeres que han reconegut el Programa SMiLE ha passat de quatre a deu i el nombre d’estudiants Erasmus ha augmentat fins a un total aproximat de 20 per quadrimestre.