Aquest és l'espai STAC del Ripollès.


Les dates del curs són:


12 de novembres, 14 de gener, 25 de febrer, 8 d'abril, 27 de maig.


L'estructura de les sessions és:


Presentació d'informacions des de Serveis Territorials, servei educatiu, centres...
Recursos ràpids (Recursos que poden ajudar en el dia a dia, repercussió immediata a la tasca docent).
Pla TAC (Elaboració conjunta del pla TAC del centre. Espai on cada centre podrà elaborar el seu pla TAC de forma guiada i cooperativa).
Zona tècnica (Petita introducció a algun programet que sigui útil pel manteniment de les màquines, espai obert a suggerències).
Intercanvi d'experiències (Alguna persona assistent o no al curs ens explicarà una o més experiències didàctiques innovadores).