Horaris d'atenció

    

HORARI  D’ ATENCIÓ  ALS  PARES


Curs 2017-2018

 

 

En el nostre centre les tutories es reparteixen de la següent manera:


 

    Tutor de 1r:          Víctor-Martí Álvarez

       (cognoms E-Z)

    Tutora de 1r:         Laura Palomé

        (cognoms A-D)

    Tutora de 2n:        Amaya Unzurrunzaga

    Tutora de 3r:         Vega Sánchez

    Tutora de 4t:         Irene Coromina

 

 

L'horari d'atenció als pares serà:

 

 

    Víctor- Martí Álvarez           . . . .   dimarts de 13h a 14h

    Laura Palomé                       . . . .   dilluns de 14h a 15h

    Amaya Unzurrunzaga          . . . .   divendres de 10h30 a 11h30

    Vega Sánchez                       . . . .   divendres de 10h30 a 11h30

    Irene Coromina                    . . . .   dijous de 9h30 a 10h30

            

          

 

 

Concertar entrevista prèvia a consergeria