Càrrecs

Nom  Càrrecs
 Anna Bosch  Directora
 Concha Valdés  Secretària
 Marina Fortea  Cap d'estudis
 Irene Coromina
 Coordinadora LIC
 Laura Olivares 
 Cap de Departament de llengües
 Concha Valdés Coordinadora de llengües estrangeres

 Amaya Unzurrunzaga

 Cap de Departament de ciències

 Mª de la Vega Sánchez

 Coordinadora d'Activitats i Serveis

 Albert Bartolomé

 Coordinadora de Riscos Laborals