Organització‎ > ‎

Equip directiu

'Equip Directiu del nostre centre està compost per les següents professores:
  • Anna Bosch, directora
  • Carles Vergés, secretari
  • Marina Fortea, cap d'estudis
    HORARI DE DIRECCIÓ

 

    L’horari d’atenció al públic és el següent:

 

    MATI: Dilluns de 12h a 13h (demanar entrevista)

 
    HORARI DE CAP D’ESTUDIS

 

    L’horari d’atenció al públic és el següent:

 

    MATÍ: Dimecres de 14h a 15h (demanar entrevista)