Organització‎ > ‎

Departaments

  • DEPARTAMENT DE LLETRES

- Llengua catalana i literatura

- Llengua castellana i literatura

- Llengua anglesa

- Ciències socials

- Història i cultura de les religions

- Educació Física


  • DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

- Matemàtiques

- Visual i plàstica

- Música

- Ciències Naturals

- Tecnologia

- Física i Química