Activitats‎ > ‎

Projecte singular Tramuntana

El Projecte Singular Tramuntana va sorgir fa més de 10 anys arran de vàries converses amb l’Ajuntament de Cadaqués per tal d’aprofitar les potencialitats que té el municipi i col·laborar ambdues entitats (Ajuntament i Institut) en el desenvolupament de projectes que facilitin el procés formatiu i de maduració de l’alumnat. També es pretenia així reforçar el vincle amb el poble, la qual cosa per si mateixa seria ja una fita fonamental, tant per als propis alumnes implicats com pel fet d’afavorir la cohesió social entre tots els membres de la comunitat escolar.

 

No cal dir que el desenvolupament d’aquest projecte  optimitza també l’eficiència de la tasca desenvolupada per l’institut en poder oferir sortides més vàlides per a les diverses tipologies d’alumnat, el que en definitiva ha estat i és un dels objectius de fons de les darreres lleis educatives; així mateix, ajuda a disminuir l’adopció d’altres mesures radicals de tipus disciplinari i millora el clima de centre, cosa que també entenem fonamental per continuar en la millora del servei educatiu que oferim.

 

El projecte, que va adreçat als alumnes de 3r i 4t d’ESO, persegueix els següents objectius:

 

1.    Contribuir al desenvolupament  de les competències bàsiques  sobretot aquelles que fan referència a la capacitat de conviure i establir relacions positives i capacitar els joves per seguir ensenyaments reglats i/o mòduls professionals o incorporar-se al món del treball amb unes mínimes condicions d’èxit.

2.    Potenciar el desenvolupament dels diferents tipus de capacitats de l’alumnat: cognitives, motrius d’equilibri personal i d’inserció social.

3.    Facilitar que els alumnes puguin acreditar l’etapa d’ESO.

4.    Afavorir el treball d’aspectes actitudinals com l’autoestima, el respecte, la capacitat de col.laboració i el sentit de la responsabilitat a través del desenvolupament d’una tasca en la qual es sentin realitzats.

5.    Combinar l’aprenenetatge teòric i el pràctic.

6.    Facilitar l’orientació professional de l’alumne/a un cop acabada l’etapa d’ESO i la incorporació al món del treball.

 

Serveis col·laboradors

El curs 20017-2018 els serveis depenents de l’Ajuntament del municipi amb els quals hi ha establert conveni són la llar d’infants i el servei de brigada.

Comments