Activitats‎ > ‎

Projecte Taller del centre

PROJECTE BRIGADA


Des del projecte brigada es vol oferir als alumnes l’espai per desenvolupar les seves competències d’autonomia i interacció amb el món físic amb una metodologia de caire més manipulatiu. Es proposen un seguit de projectes conduïts per tres professors del centre. A grans trets els projectes són:


Manteniment del centre: on es realitzen tasques de reciclatge i reparació de petits desperfectes o adequació d’espais.


Fusteria: on es realitzen petites construccions amb fusta reutilitzada; per exemple: papereres, encaixos simples per ubicar les eines del taller en un panell, elaboració dels cartells de les diferents dependències de l’institut, ...


Hort: es gestiona un hort ecològic en tot el seu procés, des de la preparació de la terra, fins la venda dels productes per a finançar el projecte.


Actuacions artístiques: es proposa fer intervencions artístiques en diferents espais per una millora estètica de l’institut.


Comments