Organització‎ > ‎

Consell Escolar

Composició del Consell Escolar que ha de quedar constituït el 21 de desembre de 2016
 
Representants de pares i mares:
- Imma Cernuda Arroyo
- Montserrat Ochavo Iñíguez
Representant de l´AMPA:
- Judith Ventura Gascón
 Representant de l´Ajuntament:
 - Gerard Segú López
Representant del PAS:
- Anna Mª Martín Bellido
 Representants del professorat:
- Àngels Capdevila Codina
- Consol Escrig Escrig
 - Elena Guitart Gómez.
- Carles Palomares Mayordomo
- Carles Piquer Aznar
Rrepresentants de l´alumnat:
- Jordi Fradera Corominas
- Carla Ceresuela Richart
 Equip directiu:
- Anna Sancho Bové ( secretària)
- Caty Pulpillo de la Torre ( cap d´estudis)
- Heliodoro Pérez Álvarez ( director)