AMPA

--> Accés directe a la pàgina informativa sobre el Casal d'estiu Activa't 2015


QUÈ ÉS L'AMPA?

 L'AMPA ( associació de mares i pares d'alumnes) és l’entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’institut. Està reconeguda legalment  al Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Són membres de l'AMPA totes aquelles famílies que paguen la quota anual. L'órgan de govern de l´AMPA és l'assemblea general de socis que es reuneix de forma ordinària un cop l´any i de forma extraordinària cada vegada que es consideri oportú. La Junta Directiva és l´encarregada d´executar els acords de les Assemblees així com proposar i gestionar les activitats de l'AMPA i de mantenir una bona relació amb el centre mitjançant el Consell Escolar o les reunions amb l´Equip Directiu.

 RESPONSABILITATS DE L'AMPA:

 •  Representació i participació en el Consell Escolar i Consell Municipal.
 • Treballar per a millorar la participació i el compromís dels pares, fills i la comunitat educativa. Col-laborar amb el professorat i l´alumnat per a un bon funcionament del centre. Ajut en la solució de problemes que puguin sorgir al centre. Afavorir la relació i la coordinació entre les famílies i el personal docent.
 • Informar i assessorar als pares i mares de les activitats pròpies de l´AMPA.
 • Organització d´activitats extraescolars: contractació i coordinació de les mateixes.
 • Seguiment de les obres necessàries d’adequació de l’Institut, juntament amb aquest.
 • Aportacions econòmiques i materials a l´institut.
 • Participar en l’Escola de Pares i Mares Municipal.
 • Venda de llibres.
 • Gestió de les possibles subvencions que s’ofereixen
 • Organització de Festes
 • Xerrades i Tallers per a pares/mares i alumnes
 • Col.laboració en la organització del Casal d’Estiu per els adolescents.

 COM COL·LABORAR?

 - Fent-se soci de l´AMPA (la quota és anual per aquest curs 2014-15 són 15,00€ per família).

- Aportant idees a través:

 •         De la bústia de l´AMPA (situada a l’entrada dels aularis)
 •         Mitjançant el correu: ampainstitutscc@gmail.com

- Donant un cop de mà en situacions puntuals:

 •         Venda de llibres.
 •         Organització de festes (final de curs...)

- Formant part d'algunes de les comissions.

 COM CONTACTAR AMB NOSALTRES?

 1. Utilitzant la bústia de l'AMPA
 2. Via e-mail: ampainstitutscc@gmail.com

 QUI SOM?

 L´actual Junta Directiva està formada per:

 

Presidenta

Cristina Medel Bueno

Vicepresidenta

Mónica Navarro Santana

Secretària

Maribel Álvaro Martínez 

Tresorera

Maravillas Roig Calvo

Repres. al Consell Escolar del centre

Montserrat Cara Picón

Comissió menjador

Gemma Muñoz

Extraescolars i casals

Mónica Navarro Santana

Extraescolars i casals

Maribel Alvaro Martínez

Vocal

Gemma Muñoz Ramirez

Vocal

Montserrat Cara Picón

Vocal

Carolina Arribas Cañizares

Vocal

Mª Pilar Ortiz Rodriguez

Vocal

Helena Nuviala


Subpàgines (1): Casal d'estiu Activa't 2015