Projectes‎ > ‎

Aquí en parlem

PROJECTE AQUÍ EN PARLEM                                      

https://3fc67962-a-c9e90866-s-sites.googlegroups.com/a/xtec.cat/si-stacolomacervello/Preinscripci-curs-2013-2014/logo%20aqu%C3%AD%20en%20parlem.jpg?attachauth=ANoY7cqzm0OZgszzMvI4g5q1zujwEtl062-YsJHNJ8ZaOUaokXvJdcESBvR9U-iPNPiJnx2uUSDzM6NyVsca-Xm9nEam2n3uFWzKpjg6tSrbzWJETytjG4WipQZR2f1RHXAfOGMewURrUH1NKagf6zJ3mWPqAj-CSDG5UYN4qh2mBCJkj9Jwbq2Nh9Rp2XFz54wBtM4vA2y0xwhrsVDcPEF7BRfa1Vl2c_-gfvXG_9GK-4aWWcHCA62a3iIczgDip6PE_XToCu3e2U60LHRnUX0fWZu-nI4Eaw%3D%3D&attredirects=0

Aquest curs comencem la implementació del projecte  "Aquí en parlem" amb primer d'ESO. És un projecte de l'Obra Social "la caixa" i la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és sensibilitzar els joves estudiants del nostre institut respecte a tot allò que envolta les drogues.


El professorat de primer d'ESO fomenta a través d'un plantejament competencial i transversal la prevenció del consum de drogues. Aquest projecte s'anirà fent extensiu progressivament a tots els cursos de l'ESO

Aquesta és la implementació que estem fent aquest curs:

CURS

LÍNIA

UNITAT DIDÀCTICA

MATÈRIA I IMPLEMENTACIÓ

1r ESO

Totes

Què són les drogues

Llengua catalana (Desembre)

1r ESO

Totes

Mapa de les drogues

Socials (Gener)

1r ESO

Totes

Les drogues i els éssers vius

Ciències de la naturalesa (Març)

1r ESO

Totes

Les drogues i la societat

Llengua castellana (Març)

1r ESO

Totes

Problemes socials derivats del consum de drogues(unitat 5 tutorial per al professorat)

Tècniques d’estudi (Febrer)

1r ESO

Totes

Drugs  and  effects

Llengua anglesa (Maig)

1r ESO

Totes

La història continua

Tutoria (Maig)


Vídeo de YouTube

Comments