EAP

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

PROFESSIONALS

Joan Bas Massa (psicopedagog) 
Helena Cabratosa Rispau (psicopedagoga) 
Carme Escudé Miquel (psicopedagoga) 
Elsa Fernández Tresserras (psicopedagoga) 
Rosa Felip Fures (psicopedagoga) 
Joan Viñas Oller ( psicopedagog)

 
Marta Cuberta Riqué ( treballadora Social) 
Gemma Palou Perea | Sílvia Díez Peral ( fisioterapeutes)

HORARI

Les famílies poden posar-se en contacte amb l’EAP  a través del centre educatiu o directament a la seu de l’EAP: Carrer Provença, 9  17300  Blanes  Tel. 972 35 28 80