CRP

Els Centres de Recursos Pedagògics són serveis educatius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a donar suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat. Actuen territorialment en una comarca o subcomarca. L'àmbit d'actuació del CRP de La Selva II s'estén als municipis de La Selva costanera: Blanes, Lloret de Mar, Maçanet de La Selva, Tossa de Mar i Vidreres.

PROFESSIONALS
Josep Blanch
Blanca Bertran
Pepa Celaya (directora)
HORARI
De dilluns a divendres:
- Del 2 al 10 de setembre l'horari d'atenció al públic serà de les 9 del matí a les 3 de la tarda. 
- A partir del 10 de setembre i fins al 10 de juny de 2014, l'horari serà de les 9 del matí a les 6 de la tarda.
- Els dies 31 d’octubre de 2013, 3 de març, 22 d'abril i 2 de maig de 2014, el CRP romandrà tancat per ser dies de lliure disposició que han estat aprovats per al municipi de Blanes