Matemàtiques

https://sites.google.com/a/xtec.cat/matematiques-a-l-educacio-infantil/

Educació Infantil


Benvinguts a la pàgina del Grup de Treball de Matemàtiques del Pla de Zona 2011-2012. 

Us presentem una col·lecció de problemes visuals per ensenyar Matemàtiques a Educació Infantil, creats amb dos objectius principals:
  • Desenvolupar el pensament lògico-matemàtic a través dels problemes visuals. 
  • Aplicar estratègies (de càlcul, raonament, lògica, identificació, relacions...) en la resolució de problemes i fer estimacions dels resultats.
https://sites.google.com/a/xtec.cat/grup-de-treball-recursos-matematiques/
Educació Infantil i Primària  


Benvinguts a la pàgina del grup de treball de Recursos i material per treballar les matemàtiques a infantil i primària del Pla de Formació de Zona de La Selva II 2013-2014.

Us presentem el material confeccionat per aquest grup de treball i que té per objectiu compartir recursos i experiències relacionades amb les matemàtiques que s'estiguin portant a terme a les aules de la nostra zona. El material consta de dos blocs, un per cada etapa, infantil i primària.En la primària, trobem diferenciats els diferents nivells: cicle inicial, mitjà i superior.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/recursos-educatius/matematiques/Imagen212121.jpg
Educació Secundària


Grup de treball de matemàtiques a secundària del Pla de Formació de la Selva II, 2012-2013.

Aquí trobareu material de les competències matemàtiques per alumnes de 1r i 2n d'ESO. Per exemple materials per treballar els decimals, enters, potències escacs, nombres naturals, fraccions equivalents-bateria. També hi han activitats per alumnes de 2n d'ESO de numeració i càlcul, visita el centre comercial, monedes, missatges, pressupost. Pels alumnes de 3r d'ESO la preparació del viatge de fi de curs, la mudança, el consum de benzina, i el canvi de divises. En el cas d'alumnes de 4t d'ESO com problemes varis de numeració i càlcul. Entre altres materials.