Llengua i literatura catalana

https://sites.google.com/a/xtec.cat/magia-de-llegir-i-escriure/
Educació Infantil i PrimàriaBenvinguts a la pàgina del Grup de Treball de Materials de La màgia de llegir i escriure del Pla de Formació de Zona de La Selva II 2012-2013 i 2013-2014. 

La màgia de llegir i escriure per a l'aprenentatge de la lectoescriptura en llengua catalana, té l'objectiu d'ampliar els materials ja existents i confeccionar-ne de nous. El material consta de sis blocs per a l'Educació Infantil (P3, P4 i P5), el Cicle Inicial (1r i 2n) i el Cicle Mitjà (3r).

https://sites.google.com/a/xtec.cat/consciencia-fonologica-selva-ii/
 Educació Infantil i PrimàriaBenvinguts a la pàgina del Grup de Treball Posem en pràctica la consciència fonològica a l'Educació Infantil i al Cicle Inicial del Pla de Formació de Zona de La Selva II del curs 2014-2015.

Trobareu material elaborat per docents de cadascun dels nivells d'Educació infantil i Cicle inicial dissenyat per portar a terme la consciència fonològica dins les aules. Els continguts treballats tenen com a fil conductor la temàtica dels PIRATES i inclouen pràxies bucofonatòries, sons i sorolls, síl·labes, fonemes, paraules i lletrejar.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/la-lectura-i-les-emocions/
Educació Secundària


Els materials d’aquest site han estat elaborats pel grup de treball "La lectura i les emocions" integrat per professorat d'ensenyament secundari, especialistes en llengua catalana, llengua castellana i atenció a la diversitat a l'ESO, dins el Pla de Formació de Zona de La Selva II del curs 2012-2013.

Conté propostes didàctiques per treballar a partir de textos literaris algunes emocions amb alumnes d’ESO, batxillerat i diversitat dins les àrees de Llengua catalana i Llengua castellana, així com a l'atenció a la diversitat.
Per treballar els textos proposats s'hi parteix de la seva contextualització literària i de la seva lectura, per realitzar un seguit d’activitats d’expressió i comprensió escrites.