Formació dels ICE de les Universitats Catalanes

Activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament

Amb la finalitat de millorar l’atenció a l’usuari, la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha cregut necessari donar publicitat a les activitats de formació permanent del professorat reconegudes pel Departament d’Ensenyament.