Maletes pedagògiques

Les maletes pedagògiques són un conjunt de materials per treballar a l'aula amb alumnes d'educació infantil, primària o secundària. Són materials bàsicament manipulatius, que permeten treballar de manera individualitzada o en petit grup aspectes relacionats amb diferents àrees del currículum: lectura, matemàtiques, llengua anglesa, educació mediambiental, convivència, valors...

N'hi ha de diferents entitats (són les que podeu veure en aquesta pàgina) i n'hi ha d'elaborades pels grups de treball de la zona durant els darrers cursos. 

  -->   Vés a la pàgina de les maletes elaborades pels grups de treball.

Durant tot el curs les tenim en servei de préstec.  Consulteu la fitxa informativa de cadascuna i feu les vostres reserves.

https://sites.google.com/site/calaixselva2201415num1/home/reserva%20material.jpg

La pèrdua i el dol

                                             Nivell:  Educació Infantil, primària i secundària


Maleta pedagògica per treball al centre la pèrdua i el dol.


Captain Jack 1. Materials educatius per a l’aprenentatge de l’Anglès

Nivell:  Educació Infantil

Projecte de materials diversificats per treballar l'aprenentatge de la llengua anglesa que ajuda al desenvolupament i l’adquisició de totes les competències bàsiques a l'educació infantil.

Captain Jack 2. Materials educatius per a l’aprenentatge de l’Anglès

Nivell:  Educació Infantil

Continua la història amb la Katie, en Danny, i el seu lloro mascota, Jack, un enfocament global per treballar l'aprenentatge de la llengua anglesa que ajuda al desenvolupament i l’adquisició de totes les competències bàsiques a l'educació infantil. 


Sons en el temps  

Nivell: Internivells

La maleta Sons en el temps és una eina educativa que convida a realitzar un viatge pel món de la música a partir de cinc itineraris diferents. Tres es basen principalment en l'audició guiada: Sons en el temps, Les millor anècdotes per a una història de la música, Acudits musicals cèlebres de totes les èpoques, i els altres dos plantegen una feina concreta d'experimentació que es pot realitzar amb els alumnes: Eines per a fer música, Música i moviment. Contingut de la maleta

Posa't un conte   

Nivell: Infantil

Posa't un conte (PUC) és un recurs creatiu i didàctic per a nenes i nens d’entre 3 i 6 anys, per a treballar la intel·ligència emocional, la resolució de conflictes i l'educació de valors.
La caixa “La màgia del bosc” és una eina pedagògica que incideix en valors com l’autoestima i l’acceptació, transmetent que no totes les persones som iguals en quant a capacitats, però que tenim habilitats particulars que ens fan ser especials.
Trobareu més informació del contingut de la maleta a la seva pàgina web


De l'hort a casa Del Dep. Agricultura; Obra Social de La Caixa;  Mama Terra                                                                                       

Nivell:  Secundària i Batxillerat

Recurs pedagògic que té com a objectiu donar a conèixer què és l'agricultura
ecològica i poder portar-la a la pràctica. A l’interior de la maleta es troben propostes d’activitats fàcils d’integrar en projectes escolars destinats a desenvolupar competències orientades a fer un ús responsable dels recursos naturals i tenir cura del medi ambient.  Més informació a la guia diàctica.

Ni + ni -, iguals. Cap a una orientació laboral en igualtat Del Dpt d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  

Nivell:  Secundària, Batxillerat i Formació Professional

Joc per sensibilitzar i conscienciar de la importància d'escollir un camí personal i professional sense condicionaments, per garantir la igualtat d'oportunitats, tot evitant que noies i nois vegin condicionada la seva elecció per determinats models socials i estereotips de gènere
. El contingut del projecte està estructurat en tres mòduls que s'ocupen de temes que incideixen en la tria de la branca professional de l'alumnat i contenen diverses activitats i materials que poden ser aplicades tant a l'aula com a fora.  Més informació a la guia didàctica.

Barcelona World Race: seguiment d'una volta al món a vela  De la Fundació Navegació Oceànica Barcelona

Nivell:  Primària i Secundària

La Barcelona World Race és una regata de volta al món a vela, sense escales amb dos tripulants. Aquest programa educatiu té per objectius: difondre coneixements i valors relacionats amb la navegació oceànica; és una eina didàctica interactiva que promou l'ús de les TIC en el procés d'aprenentatge de l'alumnat; fomenta actituds respectuoses amb el medi ambient i el mar; promou l'esport de la vela.
Més informació a la zona jove.Aprenem amb el poble gitano Del Departament de Governació i Administracions Públiques

Nivell:  Primària, Secundària i Batxillerat

Recull de materials i propostes didàctiques per al tractament de la cultura gitana al centre. Els objectius que pretenen aconseguir són: ajudar a fer visible la cultura gitana en el currículum dels centres educatius; fomentar l'educació intercultural; facilitar la superació dels prejudicis i estereotips vers els gitanos; promoure el reconeixement de la identitat pròpia dels gitanos.
Més informació a la guia didàctica.
Muntem el nostre Poble! De Càritas

Nivell:  Secundària

Maleta per desenvolupar l'educació per la ciutadania al segon cicle de l'ESO. Material ideat pel Grup de Recerca en Educació Intercultural de la Universitat de Barcelona. Es presenta en una caixa que inclou les fitxes del joc, la guia didàctica per al professorat i un llibre d’instruccions.
L’Oca de la Ciutadania ofereix als alumnes la possibilitat de participar en la gran aventura d’organitzar un poble. De manera divertida i interessant, han d’anar resolent les diferents situacions amb les quals es van trobant al llarg del tauler de joc. L’estratègia, l’atzar, la cooperació i els coneixements seran els seus principals aliats i el seu triomf dependrà, sobretot, del treball en equip.


Paracaigudes Del CRP

Nivell:  Infantil, Primària i Secundària
Propostes de jocs per fer amb paracaigudes:
Recursos TIC a l'àrea d'Educació Física
Jocs amb paracaigudes


ExpressArt! Del MACBA                       

NivellInfantil i Primària

La maleta proporciona recursos per treballar alguns aspectes clau de l'art contemporani. Està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per realitzar a l'aula amb l'ajuda d'una sèrie de materials (objectes tridimensionals, imatges i textos). El treball es pot complementar amb
una visita al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Més informació a la pàgina web del MACBA i a la guia didàctica per al professorat.

KitsCaixa Valors De la Fundació La Caixa                                                                                      

NivellCicle Mitjà i Superior de Primària

L'Obra Social "La Caixa" ofereix un recurs molt adequat com a introducció o complement als projectes de convivència, mediació i/o resolució de conflictes. Té tres grans kits que es poden utilitzar de manera autònoma:
El kit IDENTITAT proposa exercicis per millorar la concentració i aprendre a relaxar-se i tècniques d'interiorització.

El kit CONVIVÈNCIA inclou exercicis d'empatia per millorar la connexió i la comprensió dels altres, ajuda a desenvolupar el treball en col·laboració i introdueix estratègies de resolució de conflictes.
El kit RESPONSABILITAT convida a reflexionar sobre els mecanismes de responsabilitat.
Més informació a la guia didàctica.


Els altres veïns De l’Obra Social de Caixa Catalunya

Nivell:  Secundària

Els Altres Veïns és una proposta didàctica d'educació ambiental creada amb l'objectiu de promoure el coneixement de la biodiversitat urbana i rural, i de ser útil per a la protecció d'aquests espais i d'aquelles espècies fins ara tant desconegudes tot i conviure a prop nostre.
Més informació a la pàgina de l'Obra Social de Caixa Catalunya.


La Tordera, un recurs educatiu a l'abast Del CRP  

NivellPrimària, Secundària i Batxillerat

Per treballar el coneixement del riu Tordera en els seus diferents trams,
tant a l'aula com a la sortida de camp, potenciant els valors mediambientals. Conté: diapositives, làmines, un recull de premsa, vídeo, llibre, CD... El material per a la sortida de camp ja està preparat per ser utilitzat en grups reduïts d'alumnes.
Trobareu més informació i propostes d'activitats a la pàgina La Tordera, un recurs educatiu a l'abast.


Maqueta potabilitzadora d'aigua De Aigües de Barcelona; Dpt de Medi Ambient

NivellPrimària, Secundària

Material que serveix de base per a la simulació del funcionament d'una planta potabilitzadora en les fases de floculació i sedimentació i la fase de filtració.
El kit consta d'un dipòsit de floculació i sedimentació, amb aixeta; d'un dipòsit de filtració, amb aixeta i sorra; d'un dipòsit de recollida de l'aigua potabilitzada; tres ampolles de laboratori dosificadores, i una base. Per tal de poder dur a terme l'experimetació, les persones que la duguin a terme han d'aportar: llet sencera, vinagre i argila de modelar.