El gust per la lectura

El temps de lectura a educació infantil

8 de març 2016, 4:22 publicada per SE CRP de la Selva II   [ actualitzat el 10 de març 2016, 3:49 ]

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0038/22e46ecf-d83f-4545-b3e8-90ded15380ba/03_temps_lectura_infantil.pdf

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Us presentem un bon recurs per millorar la lectura a educació infantil. A educació infantil, no es regula un temps diari dedicat a la lectura i als llibres, com és el cas de primària. 

Per afavorir l’adquisició del gust per llegir, però, s’haurien de promoure activitats que posin en contacte infants amb llibres, lectures i adults que estimin els llibres i que creïn situacions agradables al voltant de la lectura. 

El temps de lectura, a les aules de parvulari, en el marc de les biblioteques d’aula, el podem dividir entre temps per llegir i mirar llibres, i temps per parlar de llibres i de lectura.

Fem teatre!

8 de març 2016, 3:45 publicada per SE CRP de la Selva II   [ actualitzat el 10 de març 2016, 4:22 ]

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0071/a5ea3abb-504d-4082-873c-0be973ec20da/teatre_guia_didactica.pdf

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament


El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb altres persones. El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives i pot ajudar de manera molt eficaç l’ensenyant en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants.

El propòsit d’aquesta guia, és doncs, introduir els infants en el món del teatre d’una manera propera a la seva activitat quotidiana: el joc. Per fer-ho l’hem dividida en dues parts: «Orientacions generals» i «Propostes teatrals».

Activitat de lectura en veu alta de l'Escola Mossèn Cinto

8 de març 2016, 3:34 publicada per SE CRP de la Selva II   [ actualitzat el 10 de març 2016, 3:50 ]


Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament


1. Justificació de l’activitat 
2. Objectius compartits amb els alumnes 
3. Desenvolupament de l’activitat 
    3.1. Conversa sobre la lectura en veu alta 
    3.2. Preparació del codi 
    3.3. Preparació de la lectura de contes 
    3.4. Avaluació de la lectura 
4. Continuïtat de l’activitat 

La lectura en un centre educatiu

8 de març 2016, 3:24 publicada per SE CRP de la Selva II   [ actualitzat el 10 de març 2016, 4:21 ]


https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/el-gust-per-la-lectura/lalecturaenuncentreeducatiu/centre.png
Generalitat de Catalunya
Departament d'EnsenyamentEn aquest document trobareu el marc de referència de totes les actuacions que fa el Departament d’Ensenyament al voltant de la lectura en els centres educatius. 

Tant les que estan vinculades pròpiament a l’Impuls de la Lectura, com a les relacionades amb la potenciació de les biblioteques escolars, passant, és clar, per les propostes que es facin des del currículum per desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic.

El temps de lectura a primària

8 de març 2016, 3:10 publicada per SE CRP de la Selva II   [ actualitzat el 10 de març 2016, 3:56 ]

https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/el-gust-per-la-lectura/eltempsdelecturaaprimaria/tempsdelectura.png

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Alguns dels punts més rellevants del temps de lectura a primària

1. El temps de lectura a primària

2. El temps per llegir: La lectura en veu alta del mestre, la lectura en veu alta dels alumnes i la lectura autònoma 

3. Els temps per parlar de la lectura: Debats, conversa literària i tertúlia literària, clubs de lectura, presentacions, recomanacions i opinions.

4. El paper de la biblioteca: La biblioteca del centre i les biblioteques de les aules

5. Aspectes organitzatius del temps de lectura

Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius

8 de març 2016, 2:42 publicada per SE CRP de la Selva II   [ actualitzat el 10 de març 2016, 4:37 ]


https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/el-gust-per-la-lectura/directriusiestandardsperalesbibliotequesdelscentreseducatius/Imagen2.png

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

L’objectiu d’aquest treball  és facilitar als centres uns paràmetres de referència per determinar la situació i l’acció, i facilitar a l’administració elements per planificar amb més eficàcia l’establiment i el funcionament de les biblioteques ja des del moment de la construcció i dotació dels centres educatius.

Les directrius exposen quins serveis s’haurien de proporcionar a tota la comunitat educativa
des de la biblioteca escolar, quins tipus de documents en configuraran la col·lecció, quines zones s’haurien de crear dins la biblioteca per a les diferents funcions que s’hi han de dur a terme, quines han de ser les competències del personal que s’ocupa de la biblioteca i quina en seria la dedicació desitjable. També es presenten uns estàndards mínims aplicables als apartats de col·lecció, serveis, espai i personal. 


Com crear un ambient lector a l'escola?

8 de març 2016, 2:29 publicada per SE CRP de la Selva II   [ actualitzat el 10 de març 2016, 4:52 ]

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/575.pdf

www.lectura.cat

Són moltes les bones pràctiques que s’estan duent a terme des de l’escola per assegurar les competències lectores i la passió per llegir, per informar-se i per aprendre. 

Com crear un ambient lector a l’escola? Pretén recolzar la tasca de mestres i professorat aportant una nova reflexió sobre les oportunitats de treballar la lectura que ens ofereixen els llibres de coneixements, les pantalles dels dispositius electrònics i els còmics i àlbums il·lustrats.

El club de la lectura

8 de març 2016, 1:17 publicada per SE CRP de la Selva II   [ actualitzat el 10 de març 2016, 5:15 ]


http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0022/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament


Interaccionen amb els joves lectors a compartir la lectura, perquè s’atreveixin i s’animin a crear clubs d’amics en què els llibres siguin l’excusa per parlar sobre la vida, les esperances, les amistats, l’amor, els temors...

I és que, en el diàleg franc, obert i sense límits, s’hi amaga el secret de l’amistat, una relació en què el llibre pot servir de lacre per segellar-la per sempre més. 

La biblioteca escolar i la biblioteca pública

8 de març 2016, 1:07 publicada per SE CRP de la Selva II   [ actualitzat el 10 de març 2016, 4:55 ]


Generalitat de Catalunya

Es tracta d’una publicació que us pot ser ben útil en dos sentits: en el de la reflexió i en el de la pràctica diària.

La publicació parteix de la importància de la lectura i, després de descriure les virtualitats d’ambdues xarxes i de ressaltar-ne la necessària col·laboració institucional, formula una sèrie de propostes de recursos, serveis i activitats per concretar aquesta col·laboració. 

Es dedica un capítol específic a parlar de la col·laboració bibliotecària en l’àmbit rural i s’esbossa un pla de lectura municipal, en el marc del qual caldria inscriure segurament totes les actuacions desplegades des dels dos espais de lectura: l’escolar i el municipal o públic

Atrapats pels llibres

8 de març 2016, 1:05 publicada per SE CRP de la Selva II   [ actualitzat el 10 de març 2016, 5:10 ]


Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament

Activitats, jocs i estratègies per fer estimar els llibres als infantsEl dossier pretén ajudar les mestres de parvulari i cicle inicial en la tasca de fomentar l’interès pels llibres i el plaer per la lectura en els infants de tres a vuit anys.

Són activitats perquè els infants entrin en contacte amb el món del llibre i en l’acte lector des de ben aviat i que en aquestes experiències es diverteixin, desenvolupin la imaginació i es desvetlli el seu interès per informar-se.

1-10 of 18