Dinamització‎ > ‎

Altres activitats

Mossos d'Esquadra
Proposta d'activitats per al curs 2015-16

PRIMÀRIA (+ informació)

  • Visita a l’edifici de la comissaria de la PG-ME (P5 i 1r Primària)
  • Petita història dels Mossos d’Esquadra per infants (P5, 1r i 2n) 
  • Internet Segura per a la protecció del menor (6è Primària)
SECUNDÀRIA (+ informació)
  • Internet segura. Xarxes socials (1r ESO)
  • Prevenció de conductes d'odi i discriminació (2n ESO)
  • Comença el Joc. Responsabilitat penal als 14 anys (2n ESO)
  • Drogues. Prevenció d’infraccions i situacions de risc (3r ESO)
  • Violència masclista (4t ESO)

Els professionals que realitzen les activitats preventives dintre de les aules són tècnics en seguretat i responsables de les Oficines de Relació amb la Comunitat (en endavant ORC) i/o dels Grups d’Atenció a la Víctima (en endavant GAV) de la comissaria de Blanes.

La durada aproximada de les activitats és de 60 minuts. Prioritàriament, l'activitat es fa amb el grup-classe amb presència del mestre.

Per sol·licitar les presentacions, contacteu amb la ORC de la comissaria de referència ABP Selva Litoral – Blanes, mitjançant correu electrònic a itpg431@gencat.cat, o bé telefònicament al 972 18 14 10 extensió 62035 per a els centres docents de Blanes i Tossa de Mar, i amb la ABP Selva Litoral – Lloret de Mar per mitjà del correu electrònic itpg7212@gencat.cat, o bé telefònicament al 972 36 88 88.


Activitats organitzades pels Ajuntaments

Ajuntament de BLANES

Ajuntament de LLORET DE MAR