Servei Comunitari

al Pla de l'Estany

APS des de casa- projectes de Servei Comunitari en època de confinament


El Servei Comunitari és una acció educativa que es realitza durant el segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria amb l’objectiu de fer partícep l’alumnat en accions socials i que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat. Permet a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís.

Implica aprenentatge, és vivencial

Desenvolupa habilitats

Afavoreix el creixement personal i social de l'alumnat

Afavoreix l'arrelament al territori

Permet descobrir vocacions i recuperar la llavor del voluntariat

Sensibilitza cap a la comunitat

Dóna visibilitat a les entitats de la zona

L’impuls del Servei Comunitari és una acció que vol promoure que l’alumnat experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, que aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania, i que posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Aquest espai és el punt de trobada i de difusió entre Instituts del Pla de l’Estany i les entitats, els ajuntaments, les federacions o el Consell Comarcal per a donar visibilitat als projectes que s’engeguen des dels centres educatius de secundària.

Les entitats i els Instituts tenen un repte: Què podeu fer vosaltres, joves, per col·laborar?

Penseu, cerqueu, plantegeu, organitzeu, dinamitzeu i reflexioneu!

http://serveiseducatius.xtec.cat/pladelestany/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici

.