C/Alcoi, 57  - 08225-Terrassa
93 735 30 56
crp-terrassa@xtec.cat


Creative Commons License


           
Espai d'informació i comunicació del Servei Comunitari.  S'exposen documents, orientacions, activitats,...que faciliten l'assoliment de la formació en Servei Comunitari.