Impuls del Servei Comunitari
per a l’alumnat d'ESO

Objectius
L'Impuls del Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Centres
 Curs 2012-2013 Centres que van participar en el pla pilot. 

Institut de Tona.
Institut de Taradell.
C FEDAC -Víc (Col.legi Pare Coll)
C. Sagrat Cor de Jesús de Vic
SI de Gurb
 Curs 2014-2016 Centres que han participat.

Institut Cirviànum 
Institut Antoni Pous
C. Sagrats Cors de Centelles
SI Bisaura
Institut La Plana
Institut Miquel Martí i Pol
Escola Casals Gràcia
Institut Voltreganès
SI Les MarguesEntitats: Convenis vigent
A nivell nacional
 • Ajuntaments amb un Pla educatiu d’entorn.
 • Departament de Benestar Social i Família.
 • Òmnium Cultural.
 • Fundació Pere Tarrés.
 • Creu Roja.
 • SETEM Servei tècnic d'electrònica musical.
 • Banc de Sang i Teixits.
 • Federació Esportiva Catalana de paralítics cerebral.
 • Associació Hàbitats.
 • Residència Onada.
 • Sant Joan de Déu.
 • Llars de l'Amistat Chesire Fundació Privada.
 • Fundació Congrés de Cultura Catalana.
 A nivell comarcal
 • Ajuntaments: Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Eulàlia de Riuprimer.
 • H. Associació per a les Arts Contemporànies.
 • Associació defensa dels animals d'Osona.
 • Casal de Gurb.
 • Consorci Hospitalari de Vic.
 • Centre Veterinari de Manlleu.
 • Escola bressol municipal Els Picarols de Manlleu.
 • Teatre Centre Associació Cultural de Manlleu.
 • Associació de lleure i cultura Bandolers de Vinyoles

Formació: 2016-2017

Horari: de 16 a 19h. 
Durada: 4 sessions de 3 hores + 8 de treball al centre.https://sites.google.com/a/xtec.cat/servei-comunitari-osona/

Calendari:
 25 d'octubre  8 de novembre  22 de novembre

 28 de març
 
Sessió 1

Servei Comunitari:Marc conceptual, objectius, continguts.
Diferents mirades

 
Sessió 2

Currículum: matèries i àmbit de cultura i valors.
Aprenentatge i Servei: concepte i metodologia


 
Sessió 3

Desenvolupament del Projecte.
Models Transferibles
Convenis.
Agents implicats
Materials de suport

Sessió 4

Comentem  els diferents projectes elaborats en els centres

Durant les tres primeres sessions els centres que van participar al pla pilot ens presentaran els seus projectes.
                                            Webs d'interès 
         

               Propostes 
Proposta educativa que combina l’activitat a l’aula amb el treball col·laboratiu online i en la qual participen més de 16.000 alumnes de diferents països.

Un espai web que van crear 5 alumnes d'un institut de Mataró que van participar en aquest projecte


 

PÀGINA AMB ELS FITXERS