Formació

Formació 2016-17
Seminari de formació: "Servei Comunitari" (5005780541)

Objectius:

  • Conèixer els conceptes bàsics del Servei Comunitari: aspectes formals, els objectius, els fonaments,  el seu valor educatiu, el marc legal,  els documents marc i de suport.
  • Conèixer els agents que participen en el Servei Comunitari.
  • Vincular el Servei Comunitari amb el currículum, com a instrument per al desenvolupament de la competència social i ciutadana.
  • Conèixer i analitzar pràctiques de referència.
  • Conèixer la metodologia del Servei Comunitari: l'Aprenentatge Servei.
  • Adquirir recursos i eines per dissenyar i desenvolupar projectes de Servei Comunitari. 


Sessions:

El curs consta de 4 sessions en dimecres, de 16.00h a 18.30h.

El calendari previst és el següent: 22 de febrer, 8 de març, 3 de maig, 31 de maig.

  • Primera sessió: 22 de febrer

A càrrec del Sr. Martí Boneta i Carrera (tècnic responsable del Servei Comunitari del Departament d'Ensenyament). Sessió oberta a tots els centres de secundària de la zona. 

Power utilitzat a la sessió.


  • Segona sessió: 8 de març

Aspectes formals del Servei Comunitari I

Presentació d'experiències:

- Institut Sils

- Col·legi La Salle de Santa Coloma de Farners

- Institut Santa Coloma de Farners


  • Tercera sessió: 8 de març

Presentació d'experiències:

- Isabel Bernal (experiència en Servei Comunitari a l'INS Vallvera de Salt)

- Col·legi Santa Maria de Blanes

Aspectes formals del Servei Comunitari II

L'avaluació en el Servei Comunitari

Pautes per a la redacció d'un projecte de Servei Comunitari


Centres inscrits a la formació: 

IE Lloret de Mar

SES Maçanet de la Selva


Subpàgines (1): Formació 15-16