Formació

Formació 2016-17
Seminari de formació: "Servei Comunitari" (5005780541)

Objectius:

  • Conèixer els conceptes bàsics i els objectius del Servei Comunitari, els seus fonaments i el seu valor educatiu, així com el seu marc legals i els documents marc i de suport.
  • Conèixer les tasques i els rols de tots els agents que participen en el Servei Comunitari: equips directius, professorat, serveis educatius, entitats i administracions locals.
  • Vincular el Servei Comunitari amb el currículum, com instrument pel desenvolupament de la competència social i ciutadana. 
  • Conèixer i analitzar pràctiques de referència.
  • Fer una aproximació conceptual a la metodologia del Servei Comunitari: l'Aprenentatge Servei.
  • Adquirir recursos i eines per dissenyar i desenvolupar projectes de Servei Comunitari en cada un dels territoris.


Sessions:

El curs consta de 4 sessions en dimecres, de 16.00h a 19.30h.

El calendari previst és el següent: 22 de febrer, 8 de març, 3 de maig, 31 de maig.

  • Primera sessió: 22 de febrer

A càrrec del Sr. Martí Boneta i Carrera (tècnic responsable del Servei Comunitari del Departament d'Ensenyament). Sessió oberta a tots els centres de secundària de la zona. 

Power utilitzat a la sessió.


  • Segona sessió: 8 de març

Aspectes formals del Servei Comunitari I

Presentació d'experiències:

- Institut Sils

- Col·legi La Salle de Santa Coloma de Farners

- Institut Santa Coloma de Farners


  • Tercera sessió: 3 de maig

Presentació d'experiències:

- Isabel Bernal (experiència en Servei Comunitari a l'INS Vallvera de Salt)

- Col·legi Santa Maria de Blanes

Aspectes formals del Servei Comunitari II

L'avaluació en el Servei Comunitari

Pautes per a la redacció d'un projecte de Servei Comunitari

  • Tercera sessió: 31 de maig
Presentació dels projectes elaborats pels assistents


Centres inscrits a la formació: 

IE Lloret de Mar

SES Maçanet de la Selva


Subpàgines (1): Formació 15-16