El present projecte pretén potenciar una lectura sostenible i sensibilitzar envers el valor de la lectura i dels llibres, especialment a infants i joves, a partir dels espais
Belluga  llibres situats en llocs públics de fàcil identificació.. En aquests espais s’hi deixaran llibres de segona mà perquè altres lectors tinguin la possibilitat d’emportar-se’n un per llegir i tornar-lo a qualsevol dels espais o bé quedar-se’l i portar-ne un altre. 
En molts països europeus aquesta activitat es coneix com book-crossing i el seu objectiu és l’intercanvi de llibres de forma gratuïta i desinteressada.


Tremp


La Pobla de Segur


La Torre de Capdella

·       Escola d’Adults

·       Escola Valldeflors

·       Institut de Tremp

·       Biblioteca Maria Barbal

·       Ajuntament de Tremp

·       Consell Comarcal

·       Institut la Pobla de Segur

·       Ajuntament de la Pobla

·       Poliesportiu

 

·       Escola la Vall Fosca

·       Ajuntament de Capdella

Isona

Talarn

Salàs de Pallars

·       Ajuntament d’Isona

·       Escola Agrària  del Pallars

·     Casal Sant Pere- Escola

 de Salàs de Pallars

Procedència dels llibres
Els llibres seran aportacions voluntàries d’alumnes, professorat, institucions (especialment biblioteques) i persones interessades en la lectura.

Idioma de les lectures
Català, castellà, anglès, francès i aquelles llengües que el centre consideri.

Tipus de lectures
Totes són vàlides: còmics, cuina, novel·la, tecnologia, ......

Temporització
A partir del 22 d’abril els espais Belluga llibres estaran disponibles per iniciar la seva activitat. S’acabarà el dia 22 de maig.

Identificació de l’espai Belluga llibres
Cada espai comptarà amb una taula o bé prestatgeria i un cartell identificatiu ( A-2) ubicat en un lloc visible. Igualment cada espai tindrà un nom, segons el lloc on es trobi (Espai Escola ....., Espai institut ....., Espai Poliesportiu...) que figurarà al cartell.
El CRP farà arribar al centre o institució el cartell identificatiu.

Funcionament de l’espai
El centre o institució pot optar per una organització personalitzada segons la seva singularitat.

Seguiment de llibres (voluntari)
Cada centre o institució pot fer o no seguiment sobre els llibres. En cas afirmatiu es pot utilitzar la següent graella:

Registre de control de llibres

Títol

Nom persona deixa un llibre

Nom del lector

 

 

 


Valoració voluntària de l’espai
Es disposarà d’un full de valoració de cada espai que les persones que ho desitgen poden apuntar els seus suggeriments.

Que hauria de fer el centre o institució
- Deixar una taula o prestatgeria per posar els llibres i un cartell (A-2) explicatiu de l’activitat que el prepararà el CRP.
- Explicar i motivar a l’alumnat a participar en l’activitat per part del professorat del centre (tutoria, classe de llengües…)
- Voluntari: anunciar l’activitat a la web del centre i tota aquella difusió que es consideri.

Organització i col·laboració
Està organitzada pel Servei Educatiu dels Pallars/CRP Pallars Jussà i coorganitzat amb els centres educatius i les institucions que disposen d'un espai Bellugallibres.