Històric‎ > ‎

Curs 2012-2013 - Sessió 3

 Preparatòria Pla TAC, orientacions.
Part comuna (XTEC)
Materials de la sessió
Documentació
  1. Recomanacions per a la realització del pla TAC de centre
  2. Ítems de l'aplicació informàtica Pla TAC de centre
  3. Manual de l'aplicació informàtica Pla TAC de centre
  4. Recursos relacionats amb el Pla TAC de centre
Treball presencial:
Accés a l'aplicació per tal de mostrar-ne els apartats i el funcionament.
Treball al centre:
  • Entreu a l'aplicació i doneu permisos a les persones que en seran administradors.
  • Realitzeu la diagnosi i una versió de prova del Pla TAC encara que sigui incompleta (per exemple d'un sol tema) fins arribar a generar un informe.
  • Feu un recull de dificultats o dubtes que es resoldran a la pròxima sessió.
Informació actualitzada a XTEC
Part territorial
Fase de construcció i experimentació - Aplicació a l'aula 
  • Cadascú a la seva àrea/nivell o en forma interdisciplinària, a partir de pautes metodològiques establertes a la fase de planificació i s’experimentarà a l'aula.
  • Detecció de punts forts i febles. 
  • Discussió al Seminari.
Document de revisió