Històric‎ > ‎

Curs 2012-2013 - Sessió 1

Navegació segura. Seguretat a Internet. Propietat intel·lectual. Privacitat i protecció de dades.
Part comuna (XTEC)
Introducció 
Eix temàtic: documents i propostes
Adreces d’interès:
Activitats:
Treball presencial:
Escollir una de les situacions, analitzar-la i comentar-la.

Treball personal:
Presenteu una de les situacions plantejades en aquest seminari al professorat del vostre centre i elaboreu unes breus conclusions. 
En funció de la informació continguda als “Punts bàsics de la Llei Orgànica de Protecció de Dades” i altres fonts, escriviu un resum on s’indiqui el tractament que feu de la protecció de dades al vostre centre, tot especificant els documents (PEC, Pla TAC, RRI, etc) que ho recullen i com arriba la informació a tot el professorat, alumnat i famílies. Indiqueu, també, si aquesta temàtica està contemplada dins les programacions didàctiques.

Important: Aquest resum (treball personal al centre educatiu) caldrà adreçar-lo a l'espai Fòrum. Els coordinadors del seminari s'encarregaran de traslladar les aportacions a una entrada-resum que es publicarà a la pàgina Notícies d'aquest mateix espai.
Proposta: 
Imprimir algun dels cartells sobre seguretat i Internet i utilitzar-los per fer difusió al centre: DIN A4 b/nDIN A3 b/nDIN A4 colorDIN A3 color.

Part territorial
Fase Inicial - Cerca i selecció

En aquesta fase es reflexionarà sobre el que feu a l'aula amb l’ajut de les TAC, es detectaran mancances formatives i s’organitzaran ajudes i col·laboració en el sí del Seminari, basant-se en l'aprenentatge entre iguals, intercanviant el coneixement de recursos TAC per i entre les persones que hi participen. Caldrà fer:


A tall de resum