Curs 12-13‎ > ‎Sessió 2‎ > ‎

Els entorns digitals de centre


Els entorn digitals de centre són entorns educatius en els que els usuaris es comuniquen i poden crear i compartir les seves produccions.És important que els entorns de que disposa el centre educatiu estiguin ben connectats amb la finalitat de facilitar la comunicació, informació i gestió de la comunitat educativa. En el moment de fer una anàlisi dels entorns digitals de que disposa el centre, és important considerar els diferents actors de la comunitat educativa així com els diferents rols que hi poden tenir per tal de promoure la participació i col·laboració de tothom.

Els entorn digitals clau en l'organització del centre són el portal de centre i l’espai virtual d’aprenentatge (EVA), i a partir d’aquests podem dissenyar i organitzar la navegació cap a altres entorns digitals de suport. Així, tenim entorns virtuals relacionats amb els següents aspectes:

 • Plataforma:      Portal de centre i EVA
 • Comunicació:  Social media
 • Didàctica:        Recursos educatius
 • Tecnologia:     Web 2.0

Portal de centre

La imatge que mostren els centres educatius des de la xarxa és un aspecte important al qual cal prestar-hi atenció. El portal de centre pot ser el primer element a partir del qual es pot donar a conèixer un centre, proporciona una primera impressió. És important tenir-ho en compte per a les famílies que busquen informació abans de matricular els seus fills, per al personal docent substitut o interí quan fa la llista de centres en el concurs de trasllats o en el d'oposicions...
En l’actualitat la participació del centre educatiu en les xarxes socials com Twitter o Facebook contribueixen a crear la imatge digital fent arribar a la societat.
En el cas dels centres d'ensenyament, quan parlem de portal de centre fem referència a aquella informació que és accessible des d'Internet a tots els usuaris que escriuen l'adreça adequada a la finestra del navegador, sense necessitat d'haver-se d'autentificar. També s'hi pot accedir des del Portal del mapa escolar, o bé des de les pàgines webs dels serveis educatius de la zona, o en pàgines informatives jornades i projectes als que s'ha presentat o està inscrit el centre: Xarxa de competències bàsiques...
En conseqüència, haurem de tenir en compte que els interessats en obtenir informació del centre, han de trobar amb facilitat:
 • Les dades registrals i informatives del centre educatiu
 • En quins projectes, externs i interns, treballa l'alumnat i el professorat (Comenius, Agenda21, Pla d'esport a l'escola, programa Qualifica't, Pla educatiu d'entorn, biblioteques escolars...)
 • Com és la vida del centre (sortides, celebracions, metodologies, activitats...)
 • Si hi ha entrada a la comunicació interna (intranet)
El portal de centre està dissenyat específicament per a la gestió de la comunicació entre els membres de la comunitat educativa, amb els seus diferents rols, tot i que algunes de les seves funcionalitats es poden adaptar per a l’ensenyament i l’aprenentatge. L’àmbit de referència és, en aquest cas, el centre en la seva globalitat.
Les funcionalitats que podem trobar en un portal són: missatgeria interna o a través de gmail, tauler de notícies, fòrums de debats i de treball col·laboratiu, agenda, reserva d’entorn i equipaments, repositori de documentació i recursos educatius ...

Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA)

Les aules virtuals són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquestes aules contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:
 • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria…
 • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses.
 • Funcionalitats d’organització i gestió: calendari, agenda, tauler de notícies… En aquest grup convé destacar les funcionalitats directament relacionades amb el seguiment i l’avaluació de l’alumnat, per exemple, els informes d’activitat o les taules de qualificacions.
Per construir una aula virtual, cal un programari específic, anomenat de manera genèrica plataforma educativa. Hi ha un bon ventall de plataformes educatives disponibles, una de les més utilitzades és Moodle. 
El servei Àgora ofereix actualment l’accés al dos entorns, Moodle i Intraweb com a portal de centre, que es poden activar per separat o conjuntament. El servei Àgora facilita la integració dels dos entorns i la gestió conjunta, especialment pel que fa a la integració i validació dels usuaris i usuàries i a la sincronització amb el programa SAGA.

Social media: tecnologies de comunicació de masses.

Complementant als entorn digitals ja descrits disposem d’altres medis amb una marcada finalitat comunicativa, aquests són els coneguts com a social mèdia: blocs, webs, wikis, microblogging, xarxes socials, podcasts …
Blocs, llocs web de google i wikis són entorns web dinàmics de fàcil edició que permeten la col·laboració de la comunitat educativa.
És important que tots aquests espais digitals obeeixin a unes directrius bàsiques consensuades en el centre educatiu. Tots els productes digitals que es creen com a suport a la docència o a la gestió de centre s’han d’identificar amb l’estil del centre al que pertanyen, tant pel que fa al disseny com a les línies pedagògiques del projecte educatiu. Tanmateix és convenient indexar i/o referenciar tots els espais on es desenvolupa l’activitat escolar. De ben segur que la gestió d’aquests entorns s’acabarà integrant amb el portal de centre i l’EVA. 

És interessant diversificar els entorn digitals de que disposa un centre. Cal orientar envers els avantatges i inconvenients que tenen cada un d’ells, tot i així, en el moment de fer la tria és bo considerar, també, les diferents metodologies d’aula previstes en la programació així com el perfil del docent. 

La introducció de manera natural, és a dir, contextualitzant la finalitat i l’ús, d’un espai digital proporciona un bagatge a l’alumnat i el professorat necessari perquè aquests puguin desenvolupar la seva competència digital que poc a poc es podrà evidenciar en els seus portafolis i PLEs.

En podeu mirar alguns exemples en els següents enllaços:
Portals de recursos educatius

Un portal de recursos educatius és un lloc web que ofereix serveis als membres de la comunitat educativa. Hi podem trobar informació, instruments de cerca de dades, recursos didàctics, eines de comunicació interpersonal, formació, assessorament, ...
El portal educatiu XTEC facilita l'accés a agendes relacionades amb l'ensenyament, recursos per matèries de totes les etapes educatives, eines 2.0, projectes departamentals (llengües estrangeres, comunitats d'aprenentatge, biblioteques escolars, impuls de la lectura...), pràctiques de referència tant de currículum com de projectes específics...
També l'edu365 ofereix un amplíssim ventall de recursos, materials i activitats en línia per a l'alumnat des d'educació infantil fins als cicles formatius.
En l'actualitat tenim la possibilitat de participar en moltes comunitats virtuals de mestres i professors d'arreu:

Recursos de la web 2.0

En Internet podem trobar una quantitat inabastable d'eines. És per això que és interessant organitzar els mecanismes que tenim per estar actualitzats al respecte, sempre en el grau que considerem necessari obeint als nostres interessos personals. Disposem d'eines per organitzar els nostres marcadors socials i subscripcions. El manteniment d'aquestes eines la podem fer de manera col·laborativa i compartida. Per mantenir-nos informats podem fer servir diferents estratègies, la subscripció a portals i blocs especialitzats, seguiment per twitter d'experts reconeguts, els companys de feina, els nostres alumnes ... Hi ha centres educatius que comparteixen les seves seleccions d'eines en Symbaloo. Seleccionar i consensuar un grup d'eines bàsiques, de manera flexible, ens pot ajudar a centrar l'atenció de la formació i el suport tècnic que necessiten alumnes i professors.


Symbaloo 


Per saber-ne més

Jornades tècniques