Curs 14-15‎ > ‎

Sessió 2


Sessió 2: Cercar, seleccionar, transformar, difondre i compartir continguts a la xarxa

Document elaborat per: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Data: Novembre 2014.

Informació prèvia

Aquesta segona sessió es focalitza en la cerca d'informació, la selecció, la classificació, la difusió i com es comparteix a la Xarxa. Quan treballem a Internet, anem generant una identitat digital que, en bona part, es forma per tot allò que els altres usuaris opinen de nosaltres i per les "etiquetes" que ens adjudiquen.
Per això, no només es treballarà aquí la cerca, transformació i difusió, també hi dediquem un espai concret a conèixer què gira al voltant d'aquesta identitat digital.
Dinàmica de la 1a part del Seminari (2h presencials, mínim)


A - Introducció 

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.

Aquesta sessió 2 se centra en el treball sobre el que s'anomena "content curation", alguna cosa així com conservació o preservació de continguts. De fet, curator és el terme que s’utilitza per a referir-se a la feina de conservador, sigui de museus, de col·leccions, etc. Es refereix, doncs, a una tasca relacionada amb la selecció, l’exposció, o la classificació, més que no pas al guariment o a la reparació d’alguna cosa. (Xavier Mas, al seu blog Mirades).


Què és curar continguts

Curar continguts és seleccionar –o rescatar– continguts de la Xarxa d’acord amb uns criteris o una temàtica i posar-los a l’abast d’altres usuaris. Però no només això. Un contingut curat ha de ser un contingut rellevant, escollit i que aporti valor.

http://educacioncuatropuntocero.wordpress.com/2014/10/13/curacion-de-contenidos-en-la-escuela-infografia/

Es poden curar continguts de moltes maneres. De fet tots ho fem habitualment de manera informal. D’això Twitter n’és un bon exemple. Molts dels usuaris i usuàries a qui seguim és perquè ens proporcionen de forma regular uns continguts determinats, escollits i seleccionats perquè expressen una idea, il·lustren un concepte, presenten una novetat o aporten una informació significativa sobre un tema determinat. L’hàbit de publicar i de compartir amb els altres aquelles “pedretes precioses” que trobem a la Xarxa que ens generen interès no deixa de ser una forma de curació de continguts.


Però la curació de continguts és també una activitat explícita i intencionada. En aquest sentit, qualsevol de nosaltres pot assumir el rol de curador de continguts en una temàtica determinada i arribar a esdevenir un punt de referència ben reputat en els universos digitals d’altres usuaris. Per ser un bon "Content Curator" només cal habilitar els mitjans i els canals adequats –tant per nodrir-se de continguts com per a publicar-los–, disposar d’una estratègia de difusió adequada, i tenir clares aquestes tres premisses: especialització (centrar-se en una àrea temàtica), selecció (escollir continguts rellevants, clars i significatius) i constància (publicar respectant una regularitat).  Del bloc Mirades de Xavier Mas.

Cliqueu a Font de la imatge per veure la imagte més gran.


Aquesta presentació sobre la "curació de continguts" de Juanmi Muñoz clarifica aquest concepte.


Sobre la identitat digital 

Conjunt de dades a l’entorn d’una persona o comunitat generades a partir de la seva presència a Internet (perfils que gestiona el mateix usuari, participació en espais diversos i difusió que en poden fer tercers).
La identitat digital està relacionada amb temes de visibilitat, de reputació i de gestió de la privacitat de dades.
Font: Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'educació primària.


Font de la imatgeB - Dinàmica de treball de la sessió presencial


Les persones participants al seminari duran a terme les següents accions:
 1. Treballar en el concepte d'identitat digital.
 2. Confeccionar presentacions didàctiques en grup, utilitzant eines de cerca, organització i tractament de la informació per publicar-les a la web del centre o al bloc d'aula, tot respectant els drets d'autor. També es recolliran les adreces dels recursos més interessants en un sistema de marcadors socials.
Per a l'organització i desenvolupament de les activitats s'utilitzaran els serveis de "la meva XTEC" i la Xarxa Docent, amb l'objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà del seminari. La comunicació i participació de les persones serà fonamental per al desenvolupament de l'activitat.
A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie de supòsits als quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis abans esmentats.

 Activitat sobre la identitat digital 

Activitat en grups de 3 persones, agrupades per nivell educatiu (primària-secundària). Es tracta d'analitzar la unitat didàctica i fer-ne una valoració, assenyalant els punts forts i els punts febles.

Mestres de Primària:  SEGUEIX EL RASTRE DIGITALUnitat didàctica sobre l’empremta digital
Professors de Secundària, FP i altres: CAP AL MÓN LABORAL. Unitat didàctica sobre la identitat digital.

Observar el vídeo següent, relacionat amb la necessitat d'educació en l'ús de xarxes socials.


Finalment, es farà una posada en comú amb tot el grup del seminari.  
Anoteu les conclusions i feu-les públiques al grup dels Seminaris TAC de la Xarxa Docent.

  Activitat sobre cercar, seleccionar, transformar, difondre i compartir continguts a la xarxa

  Elecció del tema, cerca i classificació de la informació
  • Escollir un tema per a cercar informació. Pista http://www.un.org/es/events/observances/years.shtml - Web de Nacions Unides sobre les celebracions "L'any de...". Cada grup ha de concretar un únic tema.
  • Anotar les URL i la resta d'informacions sobre les pàgines trobades a la plantilla.  Cada persona del grup aporta 2 adreces.
  • Tots els membres del grup consulten les URL proposades pels altres companys/es.
  Selecció de la informació trobada
  • Cada grup en selecciona 3. Són les que usaran amb l'alumnat per a donar orientacions sobre el tema a desenvolupar.
  Transformació i publicació
  • Crear una presentació a Google Drive i compartir-la amb l'equip de treball, donant permisos d'edició a tots els membres de l'equip.
  • Cada membre de l'equip fa diapositives inserint imatges, vídeos, afegint texts, adreces de llocs web (URL)... a partir de la cerca compartida amb el full de càlcul de la primera setmana. Tingueu en compte la propietat intel·lectual del que publiqueu.
  • Reviseu les diapositives dels companys i companyes.
  • Completeu les diapositives dels altres membres de l'equip de treball. Podeu utilitzar les notes de l'orador per fer comentaris
  Difusió
   • Poseu els enllaços a les URL de les presentacions al grup dels Seminaris TAC de la Xarxa Docent.


  Proposta

      
   

  Documents de consulta recomanats


  Disposeu de la informació completa als documents:


  Font principal d'aquesta sessió: Taller Obert "Cerca, tracta i comparteix"


  C - Concreció de tasques a desenvolupar


  Treball presencial al seminari


  1. Activitat sobre la identitat digital
  2. Activitat sobre la curació de continguts
  Ambdues indicades a l'apartat B d'aquesta pàgina.

  Treball al centre

  • Feu una cerca de la identitat digital del vostre centre. Feu servir alguna eina de cerca d'informació (p.e. Google) per veure quina és la petjada digital del vostre centre. Anoteu allò que destacaríeu del resultat de la cerca.
  • Esbrineu els sistemes de cerca, classificació i difusió (o publicació) de continguts emprats pel professorat del vostre centre. Pregunteu a un mínim de 3 companys. Elaboreu una síntesi dels resultats.
  Deixeu les dues aportacions a l'espai compartit que us indiqui la persona coordinadora.


  Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari.