Els Seminaris TAC 2017/2018

Els Seminaris TAC s’emmarquen dins les línies aprovades pel Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament .

L’objectiu d’aquesta proposta és sumar i enriquir la feina que ja s’està fent arreu del territori, tot potenciant el treball en xarxa i facilitant des de l’Àrea TAC espais de coordinació i documentació sobre temes específics, ja sigui de forma presencial o bé telemàtica.

Per aquest curs 2017-2018 es proposen els següents objectius:
  • Universalitzar l’accés als Seminaris a tots els centres públics i privats de Catalunya
  • Coordinar les propostes de Seminaris creant sinergies amb altres seminaris de temàtiques similars
Es tracta d’una proposta oberta que vol facilitar suport i recursos per a l’organització i desenvolupament de les sessions dels seminaris de formació que es vehicularan a través d’un espai de comunicació i intercanvi de la Xarxa Docent del professorat de la XTEC, el grup “Seminaris TAC”.

Al web dels seminaris hi trobareu el contingut treballat al curs 2017-2018

Durant el curs 2016-17 es concretaran alguns dels temes següents:

Sessió 1: Realitat Augmentada i Virtual en educació
Sessió 2: Taller de contes
Sessió 3: Robòtica a l'aula
Sessió 4: Aplicacions didàctiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica: Geolocalització gamificada
Sessió 5: Pla de comunicació de centre: projecte Infonodes

Per tal d’aprofitar el coneixement col·lectiu que es fa evident als seminaris, hi ha d'altres espais virtuals que possibiliten la continuïtat del treball. Aquests espais són:

Grup de comunicació entre els membres del Seminari

Google Group