Seminari de coordinació de biblioteques escolars i lectura

Objectius:

  • Donar suport al treball d’organització i dinamització de la biblioteca escolar dels centres educatius de Sant Andreu
  • Oferir recursos que permetin desenvolupar el treball de dinamització de la lectura a la biblioteca escolar i el pla de lectura de centre.
  • Afavorir el treball cooperatiu entre el professorat i la implicació en propostes i materials de dinamització propis.
  • Intercanviar iniciatives, conèixer experiències i bones pràctiques de lectura, biblioteca escolar i aprenentatge. 
  • Proposar activitats i recursos de dinamització.
  • Fomentar el treball dels centres de la zona, vinculats a la proximitat i a la relació amb la biblioteca pública, per establir la col·laboració entre els centres i la comunitat