Presentació

 Aquest curs, les sessions del seminari d'equips directius continuaran desenvolupant-se de forma conjunta entre els seminaris de direccions i caps d'estudis. 

L'objectiu principal d'aquest curs és la presentació per part d'alguns equips directius dels centres educatius de Sant Andreu de la seva línia de centre, dels seus models metodològics i organitzatius, o d'experiències i temàtiques d'interès general.

Creiem que a Sant Andreu hi ha un gran nombre d'experiències i línies de treball lo suficientment reeixides i de qualitat com per poder-les compartir.

El calendari de sessions és el següent

Sessió
 Data Centre que fa la presentació
 01 16 de novembre de 2016
 Escola Congrés-Indians
 02 18 de gener de 2017
 Escola El Sagrer
 0322 de febrer de 2017
 Escola L'Estel
 04 15 de març de 2017
 A determinar
 05 26 d'abril de 2017
  A determinar
 06 17 de maig de 2017
  A determinar

Ull! Ha hagut un canvi de data respecte al correu que es va lliurar al mes de novembre. La sessió inicialment prevista del 15 de febrer ha estat traslladada al 22 de febrer, ja que el dia 15 es porten a terme les proves d'avaluació externa de l'alumnat de 4t d'ESO.