Recursos per treballar la diversitat i l'interculturalitat a l'aula per l'alumnat de primària i secundària. 

 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/crp-hospitalet/home
Codi QR- CRP Hospitalethttps://sites.google.com/a/xtec.cat/crp-hospitalet/materials-i-recursos
Mediateca i recursos en línia

Aquesta pàgina web té l'objectiu de consciènciar als infants i als joves de que tot i que sóm diferents entre nosaltres i comptem amb una sèrie de característiques pròpies que ens fan únics, tots sóm més semblants del que sembla a simple vista i, eliminant prejudicis i barreres, aconseguirem crear un aprenentatge compartit respectant, acceptant i aprenent de la diferència.


CONTINGUT DE LA PÀGINA

La pàgina compta amb dos apartats que ofereixen diversos recursos adreçats a l'alumnat i al professorat per treballar en les aules. Aquests dos apartats són els següents:

1. Diversitat: Ofereix un seguit de recursos classificats en els següents apartats:
  •      Llibres de la maleta pedagògica de diversitat disponibles al CRP l'Hospitalet.
  •      Contes tant en format PDF com en format vídeo. 
  •      Recursos web per consultar vía online.
  •      Vídeos per treballar el tema de la diversitat. 

2. Interculturalitat: Ofereix un seguit de recursos classificats en els següents apartats:
  •      Llibres de la maleta pedagògica d'Interculturalitat disponibles al CRP l'Hospitalet.
  •      Recursos web per consultar vía online.
  •      Vídeos per treballar el tema de l' interculturalitat.

*Resultat del projecte de pràcticum de Pedagogia de Cristina Collados*