Zona TAC‎ > ‎

"DITS CURIOSOS", LABORATORI EXPERIMENTAL DE TAULETES VIATGERES PELS CENTRES EDUCATIUS DE GRÀCIA

17 de febr. 2015, 1:30 publicada per Antoni Alberich   [ actualitzat el 18 de febr. 2015, 13:38 ]

La popularització de les tauletes digitals ha marcat una línia evolutiva que sembla imparable. Les funcionalitats pròpies d’aquests dispositius -portabilitat, connectivitat, autonomia i facilitat d’ús- els fan esdevenir instruments molt atractius de cara al seu possible ús educatiu d’acord amb l’actual marc competencial curricular.

Des dels Centres de Recursos Pedagògics és necessari que ajudem escoles i instituts a albirar el futur d’aquests dispositius a l’aula, a analitzar les seves possibilitats pedagògiques, i a detectar els seus avantatges i inconvenients. Cal que els docents puguin explorar aplicacions, activitats i models didàctics. Cal, en definitiva, que mestres i professors puguin aprofundir en tots els aspectes pedagògics de les tauletes digitals i facilitar-los espais perquè puguin compartir i difondre les seves experiències.

És per això que des del CRP de Gràcia volem posar a l’abast dels centres educatius de la nostra zona un kit pedagògic amb tauletes digitals, per tal d’aportar algunes claus al professorat que decideixi embarcar-se en l’aventura d’emprar aquests dispositius amb el seu alumnat a l’aula.

QUÈ APORTEN LES TAULETES A L’AULA?1

 • Interactivitat i facilitat d’ús. La pantalla multitàctil proporciona una interfície natural, intuïtiva i rica en possibilitats interactives.

 • Autonomia. Les bateries de les tauletes digitals solen tenir una autonomia entre 8 i 12 hores en funció del model. Això en fa possible un ús gairebé ininterromput al llarg d’una jornada escolar completa sense necessitat de connectar els dispositius al corrent elèctric.

 • Portabilitat. Es tracta de dispositius lleugers i portables, fàcils de transportar dins i fora del centre.

 • Connectivitat. Faciliten accés a internet per mitjà de connexió wifi. D’aquesta manera permeten cercar i consultar informació relacionada amb els continguts de les diferents àrees.

 • GPS. A través del GPS permeten geolocalitzar l’usuari o bé geolocalitzar quelcom.

 • Suport digital multimèdia. Disposen d’aplicacions per reproduir informació en format digital multimèdia: imatges, àudios, vídeos, etc.

 • Micròfon i càmera. Els dispositius inclouen un micròfon per a la gravació d’àudio i una càmera per a la captura d’imatges/vídeo.

 • Productivitat. Les tauletes no són simples dispositius on reproduir i consumir continguts. Disposen també de programes d’edició de textos, de presentacions, de fulls de càlcul, d’imatges, de vídeo… per un aprenentatge basat en un rol actiu de l’alumnat com a creador de contingut rellevant per al seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit és destacable la capacitat de les tauletes per a la creació de documents col·laboratius.

 • Notes manuscrites i dibuix. Amb els mateixos dits o bé amb un “stylus” és possible integrar les notes manuscrites i el dibuix en els documents produïts.

 • Aplicacions. Existeixen milers d’aplicacions (“apps”) pensades per a l’educació i relacionades amb els continguts de diferents matèries i etapes. Així mateix, també n’hi ha d’altres que, tot i que no han estat dissenyades per a ús educatiu en exclusiva, són fàcilment aprofitables per a l’aprenentatge.

 • Llibres digitals. Amb una tauleta és possible accedir a llibres digitals enriquits amb recursos multimèdia.

Creiem que totes aquestes característiques justifiquen amb escreix la integració de les tauletes digitals en el context educatiu.
Presentació adaptada a partir del treball de Juanmi Muñoz del CRP de Sant Martí

OBJECTIUS DEL PROJECTE

 • Difondre entre el professorat el coneixement de les funcionalitats principals de les tauletes digitals i algunes de les seves aplicacions bàsiques.

 • Crear les condicions adients perquè els docents descobreixin, experimentin i generin seqüències didàctiques amb les tauletes tàctils.

 • Propiciar la reflexió pedagògica i l’adopció per part dels docents de metodologies d'ús de les tauletes tàctils que afavoreixin un rol més actiu de l'alumnat.

 • Valorar la seva potencialitat educativa. Analitzar la seva viabilitat dins de l'estructura i infraestructures dels centres educatius.


PROPOSTES DE TREBALL: MODELS D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES AMB LES TAULETES DIGITALS

Com sabem, disposar de sofisticats instruments tecnològics no assegura que els alumnes aprenguin més i millor. La seva eficàcia depèn de les metodologies didàctiques que s'apliquin, de l'adequació de les tasques als seus destinataris i de la manera com es gestionin les activitats d’ensenyament i aprenentatge.

A continuació es presenten tres models didàctics d'ús de les tauletes digitals, que treuen profit les seves funcionalitats específiques, i que en general es poden aplicar a la majoria de les matèries i etapes educactives. Se centren en propostes senzilles i de caràcter transversal. El seu objectiu és orientar el professorat per tal que promogui la generació de continguts per part del propi alumnat. S’hi treballen competències com la informacional, la d’autonomia i iniciativa personal, el treball cooperatiu i col·laboratiu, i la ressolució de problemes.


Alumnes investigadors: projectes i problemes

Les tauletes reuneixen qualitats que les fan especialment indicades per al treball per projectes: accés a la informació, capacitat per produir continguts en diferents formats i compartir-los, possibilitat d’emprar el dispositiu com a mitjà per comunicar informació, etc.

La proposta metodològica anomenada ApProject2 és una adaptació de la metodologia WebQuest, enriquida amb les possibilitats que ofereixen les apps pròpies de les tauletes. La idea central és que l’alumnat, organitzat en equips cooperatius, se centri en l’elaboració d’una tasca o producte. El docent selecciona i posa a disposició dels estudiants informació de consulta de qualitat, així com les eines que seran necessàries per desenvolupar la tasca (plantilles, apps, etc.). Com a element motivador i per acotar cognitivament les activitats a realitzar, el mestre o el professor proposa un escenari determinat en el qual s’inscriu el projecte. Si escau, en finalitzar les tasques encomanades l’alumnat realitza una autoavaluació i presenta els resultats del seu treball a tota la classe emprant la tauleta i un projector per a la seva valoració col·lectiva.


Alumnes creadors3

Es tracta que els estudiants, utilitzant les prestacions de la tauleta, de manera individual o en petits grups, realitzin activitats adequades a la seva edat vinculades a continguts curriculars que impliquin la creació d'un material. Al final presentaran aquests materials a tota la classe, per tal que els companys i el professor puguin fer els seus comentaris i valoracions.

- Elaborar fitxes o muntatges multimèdia de notícies a partir de fotos capturades amb la tauleta al barri o l'escola.

- Fer entrevistes d'àudio o vídeo a persones del barri, de la seva família ...

- Realitzar reportatges dins i fora de l'escola (el meu barri, esmorzars saludables ...) en format presentació multimèdia o vídeo.

- Elaborar contes, poemes i narracions multimèdia (en català, castellà, anglès ...)

- Fer muntatges musicals: cançons en català, castellà, anglès; compondre una música inèdita.

- Produir vídeotutorials que expliquin com fer una cosa determinada.

- Crear materials didàctics multimèdia sobre temes que puguin ser útils per als altres companys o per alumnes de cursos inferiors ...


Realitzar activitats amb aplicacions de continguts educatius4

Disposant d'una tauleta digital, els estudiants tenen a l’abast tres grans fonts de continguts educatius digitals:

- Les apps de continguts educatius elaborades específicament per les tauletes, que es poden trobar en mercats d'apps (moltes són gratuïtes). Actualment ja es poden trobar nombroses aplicacions vinculades a continguts curriculars, que permetran donar suport i reforçar determinats aprenentatges dels estudiants mitjançant la realització d'exercicis de grafo-motricitat i pre-lectura, dibuix, ortografia i sintaxi, traducció i listening, càlcul, reconeixement d'instruments i sons musicals, experiments amb simuladors, navegació per Google Earth...

En aquest apartat estarien també els llibres de text digitals, que permeten treballar de manera coherent i sistemàtica els continguts de tota una assignatura.

- Els continguts educatius en línia, accessibles amb els navegadors de la tauleta. Molts són gratuïts, com els que estan disponibles en els portals de les conselleries d'Educació i als webs d'alguns docents. A més hi ha els que han elaborat les editorials, que són de pagament.

Cal tenir en compte, però, que alguns d'aquests continguts en línia poden resultar inaccessibles si estan en format flash o bé el seu accés i maneig pot resultar complicat (per raons de disseny de les pàgines o de la interacció inicialment prevista amb el ratolí).

- Els continguts educatius que prepari cada docent, i que pot posar a disposició dels seus alumnes a través de la seva pàgina web o bloc, des d’un gestor d’arxius al núvol (Drive, Dropbox, Box…), des de l’EVEA del centre o utilitzant una app o software específic que faciliti als docents la creació d'activitats per als seus alumnes.

Aquestes activitats solen ser autocorrectives, fet que dóna molta autonomia a l’alumnat i allibera el professorat de les tasques de correcció. Si els exercicis no són autocorrectius, es poden corregir col·lectivament a classe o bé organitzar altres sistemes, com la "correcció entre iguals" (entre els propis alumnes) o la correcció per "alumnes especialistes" en un tema concret.

SEGUIMENT I SUPORT

Per tal de realitzar un complet seguiment del projecte i garantir el correcte ús de les tauletes des del punt de vista metodològic, els professionals del CRP portaran a terme les tasques següents:

 • Assessorar / acompanyar en la informació i formació els docents sobre el projecte, ús dels dispositius i canvi metodològic. El CRP organitzarà activitats formatives i de dinamització sobre maneig de les tauletes, aplicacions i metodologies. Aquest mateix curs el CRP de Gràcia ja organitza una activitat formativa sobre aquest tema inclosa al PFZ. S’hi han inscrit 40 docents, fet que demostra el gran interès que desperta aquest tema entre el professorat.

 • Acompanyar durant tot el procés per tal de resoldre dubtes o formar en aplicacions educatives específiques d’especial interès vinculades a un projecte dissenyat des dels mateixos centres.

 • Recollir el procés dels centres per documentar i difondre bones pràctiques, avaluar la implementació del projecte i introduir-hi millores.
1 "Ideas para un proyecto con tabletas", 2013. 27 Dec. 2014 <http://canaltic.com/blog/?p=1566>
2 iPad en entornos educativos de Ignacio Martín Jiménez, 2013 (p. 8). <https://itunes.apple.com/es/book/ipad-en-entornos-educativos/id657364840?mt=11>
3 i 4 "Tauletes digitals o netbooks? Models didàctics", 2012. 27 Dec. 2014 <http://peremarques2.blogspot.com.es/2012/08/tauletes-digitals-o-netbooks-models.html>