EXPERIÈNCIES I RECURSOS

- Guies de Lectura elaborades pel Seminari de Coordinació de referents de Biblioteques Escolars de Gràcia.


Curs 2017-18

 Nadal  St. Jordi Estiu 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/5700277/Web%20SE/Guies%20de%20lectura/Guies%20de%20lectura%202014-15/Nadal%202014/Guia%20Nadal%202014%20Inf%20CI%20%20IMP.pdf
Inf. i CI
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5700277/Web%20SE/Guies%20de%20lectura/Guies%20de%20lectura%202014-15/Nadal%202014/Guia%20Nadal%202014%20CM%20CS%20IMP.pdf
CM i CS
    https://drive.google.com/file/d/1_cITNKZHiZM5ZHZkbt9RQrQQi8WFyYtI/view
Inf. i CI

CM i CS
   
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgdFBoOG4xRjNqYXM
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgQlNSSEE3MEFUTWM
CM i CSCurs 2016-17

 Nadal  St. Jordi Estiu 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/5700277/Web%20SE/Guies%20de%20lectura/Guies%20de%20lectura%202014-15/Nadal%202014/Guia%20Nadal%202014%20Inf%20CI%20%20IMP.pdf
Inf. i CI
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5700277/Web%20SE/Guies%20de%20lectura/Guies%20de%20lectura%202014-15/Nadal%202014/Guia%20Nadal%202014%20CM%20CS%20IMP.pdf
CM i CS
   
Inf. i CI

CM i CS
   
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgdFBoOG4xRjNqYXM
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgQlNSSEE3MEFUTWM
CM i CSCurs 2015-16

 Nadal  St. Jordi Estiu 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/5700277/Web%20SE/Guies%20de%20lectura/Guies%20de%20lectura%202014-15/Nadal%202014/Guia%20Nadal%202014%20Inf%20CI%20%20IMP.pdf
Inf. i CI
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5700277/Web%20SE/Guies%20de%20lectura/Guies%20de%20lectura%202014-15/Nadal%202014/Guia%20Nadal%202014%20CM%20CS%20IMP.pdf
CM i CS
    https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgTExZbG5iTDZraEk
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgZzFkTnlVQ0VxWFk
CM i CS
   
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgalh1Y2VZWFpNbkE
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgOWczWjJ6cGVPY0U
CM i CSCurs 2014-15

 Nadal  St. Jordi Estiu 

https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgb0RvRHp5VEJJbjQ
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgYVZIbHNzWEltZ3c
CM i CS
    https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgTnQtd3lHTDBoa0E
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgVEdMdXJlcU1lUXc
CM i CS
   
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgaERxRmFTS3VGUm8
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgQUdsNVJfTXBqTDQ
CM i CSCurs 2013-14

 Nadal  St. Jordi Estiu 

https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgZUcxUUdjSVJyVEU
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgeWNxeUNDSHVvUnM
CM i CS
    https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgWkJDV210dHd4d2s
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgakk3UjlSNzEwb3M
CM i CS
    https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgTk81cjVYOV9aNlE
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgZmZtR3ltTk5neUE
CM i CSCurs 2012-13

 Nadal  St. Jordi Estiu

https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgbm9WM1FEdGVaQnM
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgTzM2OW9lS2EzdmM
CM i CS
   
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgX1hOeWJnVlpRcHc
CM i CS
    https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgMzhGREk0ZFpJY3c
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgYmxHb1M2VGZWTFE
CM i CSCurs 2011-12

 Nadal  St. Jordi  Estiu

https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgdDlUcHd3ZllPVzg
Inf. i CI
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5700277/Web%20SE/Guies%20de%20lectura/Guies%20lectura%202011-12/GUIES%20NADAL%202011/GUIES%20LECTURA%20NADAL%202011%20IMP%20-%20CM_CS.pdf
CM i CS
    https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgQ3Nackx0Rzc2TEE
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgQS1oQ2RGNDlBSXc
CM i CS
    https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgNVlleEcxUnVZOWs
Inf. i CI
https://drive.google.com/open?id=0B8jchkmJDYwgWVBZMUNjVnY0RHM
CM i CS


http://www.edubcn.cat/ca/


http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/serveis_educatius/serveis_educatius_de_zona


https://twitter.com/CRP_Gracia


http://odissea.xtec.cat/course/index.php?categoryid=364https://sites.google.com/a/xtec.cat/4t-congres-de-ciencia/portada


https://sites.google.com/a/xtec.cat/segracia/home/logoedu365.gif


http://www.edu3.cat/


http://apliense.xtec.cat/arc/