Recursos LIC


Programa Noves Famílies

14 de febr. 2017, 2:29 publicada per NURIA MIRO CASTELLA

Acompanyament al Reagrupament familiar de l'Ajuntament de Barcelona.


Trobareu una visió general del Programa i també dels diferents serveis específics dissenyats pels pares i mares, les dones, els/les joves reagrupats/des i l'Estiu Bcn t'acull 2016.

En aquests vídeos participen professionals del Programa però també moltes persones ateses que ens aporten coneixement sobre què significa la reagrupació familiar en les seves vides i a la ciutat de Barcelona.

Nens que devoren llibres

17 de gen. 2017, 0:06 publicada per NURIA MIRO CASTELLA

Article publicat al diari Ara molt recomanable perquè els docents en puguin parlar amb els infants de la classe. A més, aporta consells molt interessants per fer arribar a les famílies.

Interculturalitat

13 de des. 2016, 3:31 publicada per NURIA MIRO CASTELLA

Recursos Aula d'Acollida

13 de des. 2016, 2:56 publicada per NURIA MIRO CASTELLA   [ actualitzat el 13 de des. 2016, 2:57 ]

Acollida edu365.cat

Programes de llengua del Departament d'Ensenyament

13 de des. 2016, 1:28 publicada per NURIA MIRO CASTELLA   [ actualitzat el 13 de des. 2016, 4:08 ]

El Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres educatius diversos programes pel treball de les competències lingüístiques. Hi ha programes orientats al treball de la llengua oral, d'altres a la llengua escrita, d'altres a l'entorn de les llengües estrangeres, al plurilingüisme...

Impuls a la lectura

L'Impuls a la lectura (ILEC) treballa els tres eixos de la Competència Lectora, millorant els resultats de compressió lectora dels alumnes. 
El programa dura tres cursos, un per cada un del eixos: gust per la lectura, aprendre a llegir i llegir per aprendre.
Es parteix dels resultats i interessos del propi centre i es va elaborant un Pla Lector, real i consensuat, que treballa tots els aspectes de la lectura.
El treball de les estratègies de lectura, tant de forma implícita com explicita a través dels "Tallers de lectura" és un dels aspectes innovadors del programa. 
 

El curs 2015-2016 el Departament d'Ensenyament impulsa el programa araESCRIC, amb el qual s'estableix com a objectiu millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne l'èxit educatiu. 

En aquesta línia, el curs 2011-2012 es va iniciar el programa l'Impuls de la lectura en l'àmbit educatiu amb l'objectiu de reduir el fracàs escolar potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l'escolaritat.


Conferències
Avui en dia, als centres educatius conviuen diferents llengües curriculars i no curriculars, que enriqueixen la nostra cultura i que ens donen una visió ampla del món. El Tractament Integrat de les Llengües és un dels reptes per al professorat. La pregunta és com aprofitar el bagatge lingüístic del nostre alumnat i alhora de com fer-lo reflexionar sobre les llengües que coneix. D'aquesta manera es vol fer extensiu el seu coneixement, en un primer moment, a l'aprenentatge d'altres llengües, i més endavant al de continguts.
El Departament d'Ensenyament va engegar el curs 2015-16 una formació pilot on es plantegen els següents temes:

-       Plurilingüisme, multilingüisme i competència plurilingüe
-       Competència lingüística i comunicativa, i competència plurilingüe
-       L’ús de la llengua: ús comunicatiu i ús reflexiu
-       Les estratègies de transferència interlingüística i la seva explotació didàctica
-       El text com a unitat bàsica de treball a l’aula
-       El Tractament Integrat de Llengües I (TIL): La seqüència didàctica plurilingüe. Trets específics i criteris             per al seu disseny i implantació
-       El Tractament Integrat de Llengües II (TIL): Trets específics i criteris per al disseny i la implantació de             Projectes de comunicació integrats
-       La relació entre TIL i TILC (Tractament Integrat de Llengües i Continguts)
Us animem a iniciar-vos en aquest treball més sistemàtic de les competències en l'àmbit lingüístic a partir d'algun d'aquests programes. 
Si voleu ampliar la informació, podeu clicar als enllaços de cada un dels programes o bé contactar amb l'ELIC.

Amics de la UNESCO

2 de des. 2013, 7:20 publicada per Antoni Alberich   [ actualitzat el 2 de des. 2013, 7:21 ]

http://www.amicsunescobarcelona.cat/
1-7 of 7